Persbericht
Printvriendelijke versie
Vredesbeweging houdt NAVO-tegentop in Londen
Manifestatie tegen NAVO-top in Washington - april 2019 (Foto: L. De Brabander)

Vredesbeweging houdt NAVO-tegentop in Londen

Op 3 en 4 december verzamelen de regeringsleiders van de NAVO voor een nieuwe topbijeenkomst in Londen. De internationale vredesbeweging roept organisaties, activisten en alle betrokken burgers op om deel te nemen aan de NAVO-tegentop om te protesteren tegen de gevaarlijke oorlogspolitiek.

Internationale conferentie op 30 november

Betoging op 3 december

 

De Vredesbeweging waarschuwt voor de gevolgen van de stijgende militaire uitgaven en de bewapeningswedloop.

Donald Trump zal ook weer van de partij zijn. Op de afgelopen edities heeft hij zijn bondgenoten zwaar onder druk gezet om meer militaire inspanningen te leveren terwijl hij met zijn agressieve 'America first' beleid wereldwijd schade aanricht.

Hij heeft de nucleaire deal met Iran verscheurd, het INF-verdrag over de middellange en korte afstandsraketten opgezegd, de Turkse invasie van Noord-Syrië mogelijk gemaakt en de spanningen met Rusland en China opgevoerd. Zijn minachting voor het internationaal recht staat centraal in zijn aanpak.

De vredesbeweging verzet zich tegen de toenemende militarisering van de Europese Unie die nauw verbonden is met de NAVO. In de afgelopen twee decennia is de NAVO steeds globaler geworden door haar territorium en haar wereldwijde militaire actieradius uit te breiden.

Sinds 1999 heeft de NAVO zich uitgebreid met dertien nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa. Inmiddels is de alliantie druk in de weer met de verdieping van de samenwerking met Georgië, Oekraïne en andere Centraal-Aziatische staten, wat voorspelbaar tot spanningen leidt met Rusland. Het bondgenootschap concentreert zich in het kielzog van de VS ook meer en meer op Azië, om de dominantie in de Stille Oceaan op te voeren tot groot ongenoegen van China. Ondanks de gewelddadige gevolgen van de militaire interventies in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië, blijven de NAVO en haar lidstaten de capaciteiten met mobiele legers en offensieve wapensystemen opvoeren. Het bondgenootschap is verantwoordelijk voor twee derde van de wereldwijde wapenhandel en meer dan de helft van de militaire uitgaven. De NAVO-lidstaten hebben er zich in 2014 toe verbonden om 2% van het BBP te besteden aan militaire uitgaven onder grote druk van de VS. Tegen eind volgend jaar zullen hun totale militaire bestedingen met 100 miljard euro zijn toegenomen.

Het NAVO-militarisme draagt in belangrijke mate bij aan de klimaatopwarming en zorgt ervoor dat de ruimte voor noodzakelijke sociale en milieu-investeringen wordt opgesoupeerd.

De NAVO kiest uitdrukkelijk voor het behoud van de nucleaire strategie. De nucleaire staten plannen samen voor honderden miljarden aan nieuwe investeringen in hun nucleaire arsenalen. Dat is in strijd met het Non-Proliferatieverdrag. De NAVO weigert mee te werken aan de kernontwapening en blijft zich hardnekkig verzetten tegen het nieuwe Verdrag voor een verbod op kernwapens dat inmiddels al door 80 staten is getekend.

De vredesbeweging wil dat er een einde komt aan de peperdure confrontatiepolitiek en bewapeningswedloop. Ze vraagt dat er opnieuw werk wordt gemaakt van een ontspanningspolitiek en ontwapening. Het NAVO-militarisme draagt in belangrijke mate bij aan de klimaatopwarming en zorgt ervoor dat de ruimte voor noodzakelijke sociale en milieu-investeringen wordt opgesoupeerd.

Op 30 november houdt de vredesbeweging een tegentop om te wijzen op de gevaren van de NAVO-politiek en waar ze alternatieven zal naar voor schuiven voor een vredespolitiek. Op 3 december is er een grote vredesmanifestatie door de straten van Londen.

Vrede vzw neemt al jaren actief deel aan tegentop van de vredesbeweging en is ook ditmaal van de partij.

steun ons

© 2021 vrede vzw - website by