festival voor vrede
Festival voor Vrede
Festival

Het 'Festival voor Vrede' in Gent wil een stapsteen zijn in de richting van een meer vreedzame, verdraagzame, solidaire en rechtvaardige samenleving. Het wil binnen de diversiteit van de Gentse bevolking de wederzijdse integratie bevorderen via cultuur (muziek, dans en andere kunsten). Wederzijds respect voor de eigenheid van de verschillende culturen, levensbeschouwingen en leefgewoonten staan hierbij centraal. Hierbij komt integratie niet neer op het verloochenen van de eigen levensbeschouwing of identiteit. Met dit project van vrede-vol samenleven hopen we zoveel mogelijk Gentse inwoners te helpen om de meest universele waarde te bereiken: geluk.

Meer info: https://www.festivalvoorvrede.gent/

Datum
Adres

9000 Gent
België