Gentse Feesten
Gentse Feesten Debatten
Webinar

“MASKERS AF” is de rode draad voor de 32ste editie van de Gentse Feesten Debatten.

Vele keren in het voorbije jaar hebben we meegemaakt dat het systeem zichzelf ontmaskert: op ecologisch niveau met haarden van vervuiling, op sociaal niveau door de schrijnende ongelijkheid. Het open en vrije gesprek wordt belemmerd door een cultuur van “halve waarheden” en stigmatiseren van de discussiepartner. Daarnaast worden de meest onredelijke argumenten gebruikt om wie anders is te discrimineren en uit te sluiten. De Gentse Feesten Debatten (GFD) brengen al meer dan dertig jaar een kritische kijk op wat gebeurt in de samenleving. De GFD willen deze maatschappelijke kritiek een gefundeerd karakter geven. De GFD bieden feiten en argumenten, waar mee het publiek aan de slag kan. In tijden van “fake news” is dit een meerwaarde.

Het zijn geen debatten als vele andere in de media. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen duidelijke uitleg van standpunten enerzijds en tijdige tussenkomsten anderzijds. Het team dat zorgt voor de inhoud en het modereren van de debatten bestaat uit: Eric Goeman Jan Dumolyn, An De Bisschop, Sofia Lamouchi, Pascal Debruyne, Charlotte De Kock, Karim Zahidi, Rik Vancoillie. Voor elk thema werden kwalitatieve panels samengesteld.

Bekijk het volledige programma hier.

Ook dit jaar werken we nog eens zonder publiek in de zaal. De omstandigheden maken dat dit niet anders kan worden georganiseerd. Vanaf volgend jaar hopen we dat de debatten ook weer een contactmoment kunnen zijn zowel voor de sprekers als voor het publiek. Er wordt zoals verleden jaar gewerkt met professionele streaming, die rechtstreeks en ook later kan worden bekeken.

 

Organisatie
Gentse Feesten Debatten
Datum
-
Adres

België