kerk
Pleidooi voor Weifelschap door Els de Groen
Evenement

Op 6 en 9 augustus 1945 werden de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki met de grond gelijk gemaakt door een atoombom. De jaren nadien volgde een wereldwijde wapenwedloop. Dertig  jaar na het einde van de Koude Oorlog bedreigen nog steeds meer dan 13.000 kernwapens de levens en gezondheid van miljarden mensen. Ook op Belgische bodem staan er gestationeerd. Het gevaar is nog lang niet geweken.

De Leuvense Vredesbeweging herdenkt ieder jaar de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki. Dit jaar is er samen met Pax Christi een uitgebreid programma op touw gezet. Naast de herinnering aan het verleden, kijken we naar de toekomst. Er is aandacht voor de dreiging maar ook ruimte voor hoop. Kernwapens zijn immoreel en illegaal. Het is tijd voor verandering!

De Vredeskansel in de Sint-Michielskerk is ondertussen een traditie. Dit jaar klimt de Nederlandse Els de Groen op het spreekgestoelte. Met haar expertise op vlak van radioactieve straling en de effecten op de mens wordt haar lezing een stevige aftrap voor het herdenkingsprogramma. De Vredeskerk is de gedroomde plek dankzij het engagement voor solidariteit en rechtvaardigheid.

Meer info op https://www.vredeleuven.org/kopie-van-ontwapeningsverdrag

Organisatie
Leuvense Vredesbeweging & Pax Christi
Datum
-
Adres

Sint-Michiels Vredeskerk
Naamsestraat 57a
3000 Leuven
België