Image
Justice for Palestine
Nationale betoging (21/01): "Onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren, gerechtigheid voor Palestina"
Opinie
3 minuten

Wat er vandaag gebeurt in Gaza is een voortzetting van de Nakba, toen in 1948 honderdduizenden Palestijnen met geweld uit hun huizen en dorpen werden verdreven. 

Wat er vandaag gebeurt in Gaza is de voortzetting van 75 jaar schendingen van het internationaal recht, van kolonialisme en apartheid tegen het hele Palestijnse volk, van de bezetting van hun land en van een al 16 jaar durende blokkade van de Palestijnen in de Gazastrook.

In iets meer dan 100 dagen werden al meer dan 24.000 Palestijnen, voornamelijk vrouwen en kinderen, gedood. Meer dan 60.000 mensen zijn gewond geraakt. Meer dan 7.000 mensen worden vermist. Ongeveer 1,9 miljoen mensen moesten op de vlucht slaan en een groot deel van de civiele infrastructuur is volledig verwoest.

De internationale gemeenschap moet ingrijpen om een einde te maken aan het voortdurende onrecht. Ze moet dringend een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren bekomen en zorgen voor de bescherming van alle burgers, de vrijlating van alle gevangenen, het einde van de belegering en de toegang tot internationale hulp voor de Palestijnen in Gaza, die zich momenteel in een absolute humanitaire noodsituatie bevinden.

Laten we samen de straat optrekken tijdens de nationale mars voor Palestina op 21 januari (zie hier voor meer informatie) om te eisen dat België:
- het initiatief neemt om een volledig internationaal militair embargo in te stellen, en in Europees verband artikel 2 inzake de eerbiediging van de mensenrechten in het Associatieverdrag tussen de EU en Israël in werking stelt zodat er economische en diplomatieke gevolgen komen voor de staat Israël.
- zijn volledige steun verleent aan de lopende onderzoeken van het Internationaal Strafhof (ICC) en de openbare aanklager aanmoedigt om van de vervolging van daders van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en de misdaad van apartheid een absolute prioriteit te maken.
- Zijn volledige steun verleent aan de procedure die Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) tegen Israël heeft aangespannen om een einde te maken aan de genocide en etnische zuivering van het Palestijnse volk door Israël, en alle voorlopige maatregelen waartoe het Hof heeft besloten volledig naleeft.
- in overeenstemming met het internationaal recht een einde maakt aan alle medeplichtigheid aan de apartheid tegen het Palestijnse volk, te beginnen met het versterken van de politieke en budgettaire steun aan de werking en het bijwerken van de VN-database van bedrijven die betrokken zijn bij de kolonisatie, en door alle handel met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te verbieden.

De organisatoren roepen de deelnemers op om deze slogans te respecteren en vreedzaam te demonstreren. Elke vergoelijking van oorlogsmisdaden en aanvallen tegen burgers, of elke uiting van antisemitisme of enige andere vorm van racisme, zal leiden tot uitsluiting van het evenement.

Op verzoek van onze Palestijnse partners is alleen de Palestijnse nationale vlag toegestaan. 

Eerste ondertekenaars van de oproep:
11.11.11, Association belgo-palestinienne (ABP), ABVV-FGTB, ABVV-Algemene Centrale, ABVV-jongeren, ACV-CSC, Attac W-B, Agir pour la Paix, Amnesty International (FR & NL), À Contre-Courant, Ambassadeurs d’Expression Citoyenne, AWSA-Be, BA4P, Beitna, Beweging.net, Broederlijk Delen, CEPAG, CETRI, CNAPD, CNCD-11.11.11, Cocabe, Comité belge de soutien au peuple sahraoui, Communauté palestinienne de Belgique et du Luxembourg, Cercle de Libre Pensée-Kring voor het Vrije Denken, De-Colonizer, Diem25, Een Andere Joodse Stem (EAJS), Entraide & Fraternité, Etopia, Fédération internationale pour les Droits Humains (FiDH), FJJ, FGTB wallonne, Formation Léon Lesoil, Forum Nord-Sud, Intal, Jeunes CSC, Laba asbl, Masereelfonds, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Mouvement Présence et Action Culturelles (PAC), Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, Solidaris, SolSoc, Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB), Vie féminine, Viva Salud, Vrede vzw.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.