Standpunt Israëlische ambassadeur
Artikel
5 minuten

Met aandacht hebben we uw opiniestuk in De Morgen van zaterdag 5 oktober gelezen. Daarin doet u het overkomen alsof het hele conflict met de Palestijnen een zaak is van terrorisme (Palestijnen) tegen een democratie (Israël). We konden onze oren niet geloven.

Mijnheer de ambassadeur,

Met aandacht hebben we uw opiniestuk in De Morgen van zaterdag 5 oktober gelezen. Daarin doet u het overkomen alsof het hele conflict met de Palestijnen een zaak is van terrorisme (Palestijnen) tegen een democratie (Israël). We konden onze oren niet geloven.

Israël bezet al 35 jaar de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, hoewel VN-resoluties al jaren zeggen dat die bezetting illegaal is en Israël zijn troepen moet terugtrekken. Israël negeert de internationale bepalingen niet alleen, maar is van meet af aan de Palestijnse gebieden gaan koloniseren. Er worden alsmaar meer eilandjes bezet te midden van Palestijnse woongebieden. Als we de nederzettingen rond Jeruzalem (achter de demarcatielijn van 1949) meerekenen, gaat het om 400.000 kolonisten, die illegaal op Palestijnse grond wonen. De vierde Conventie van Genève verbiedt het verplaatsen van eigen delen van de bevolking naar bezet gebied. Maar uw regering bouwt alsmaar nieuwe nederzettingen bij, verbindt die met echte Apartheidswegen – want voor Israëliërs alleen – en creëert er enorme 'veiligheidszones' rond op onteigende Palestijnse landbouwgrond, die later - vanzelfsprekend - worden bebouwd. In Gaza zit op die manier anderhalf miljoen Palestijnen opgesloten op een strook grond van 44 km lang en 6 km breed. Daarvan is, door toedoen van 5.000 fanatieke kolonisten, de veiligheidszones en verbindingswegen, 44% niet toegankelijk Dit brengt mensen tot pure wanhoop. Voor de Palestijnen is dit terreur. Het komt er dus op aan van welke kant u het bekijkt.

In elk geval zorgt de bezetting voor een alsmaar groeiende explosieve situatie, een voedingsbodem voor extremisme waar Palestijnen noch Israëli's mee gediend zijn. De zelfmoordaanslagen zijn niet goed te keuren, maar de beste manier om daaraan een einde te maken is de mensen terug een perspectief geven. Dat wil zeggen, een duidelijke kalender die op korte termijn voorziet in de stopzetting van de bezetting en de oprichting van een leefbare onafhankelijke Palestijnse staat.

Israël wil nu Marwan Barghouti, lid van de Palestijnse Wetgevende Raad, en een van de leiders van het Palestijnse volk, berechten omdat hij zich schuldig zou gemaakt hebben aan terreurdaden. Los van deze beschuldiging zou u moeten weten dat daarmee een elementaire rechtsregel wordt geschonden: een eerlijk proces is onmogelijk indien degene die de veroordeling moet uitspreken tegelijk rechter en partij is. Eigenlijk is Barghouti al veroordeeld, want eerder heeft uw regering al eens gepoogd hem fysiek te liquideren. Dat was vorige zomer, na een raketaanval op zijn kantoor, waarbij Barghouti gewond raakte.

Een rechtsstaat voert ook geen tientallen standrechterlijk executies uit. Het is in Israël wel een courante praktijk waarbij geregeld burgerslachtoffers vallen. Het is een normale rechtsregel dat iedereen recht heeft op verdediging, ongeacht de beschuldiging. Tenslotte is het een rechtsstaat onwaardig mensen te ontvoeren en ze maandenlang ver van huis en zonder advocaat of proces in 'administratieve hechtenis' op te sluiten. Op dit ogenblik vertoeven duizenden Palestijnen in mensonwaardige omstandigheden op plaatsen als het beruchte kamp Ansar 3 (Kitsiot in het Hebreeuws) in de Negev-woestijn.

De werkelijkheid is dat Israël Marwan Barghouti en vele andere Palestijnen vooral wil vervolgen omdat zij zich in eerste instantie verzetten tegen de bezetting. In een Israëlische krant zei Barghouti maanden geleden eens: "Israëli's moeten stoppen met te geloven in de mythe dat het mogelijk is vrede en bezetting tegelijk te kunnen hebben, dat vreedzaam samenleven mogelijk is tussen slaaf en meester". Dat is wat Israël maar niet wil beseffen. Barghouti en de meeste andere Palestijnen willen uiteindelijk maar een ding: de ontmanteling van de illegale nederzettingen en de terugtrekking van het leger van 22 procent van historisch Palestina. Met andere woorden de uitvoering van VN-resolutie 242. Uw regering daarentegen heeft sinds de onafhankelijkheidsverklaring nog altijd geen officiële grenzen vastgelegd en maakt daar voortdurend misbruik van. Tijdens de vele zogenaamde onderhandelingsrondes was uw regering erg actief in steeds meer land afpingelen of vertragingsmanoeuvres inbouwen. De waarheid in Camp David is niet, zoals u beweert, dat de Palestijnen de onderhandelingen hebben opgeblazen, maar wel dat premier Barak een dictaat voorschotelde waarin hij 85 procent van de kolonisten (of nog maar eens 10 procent van het Palestijns grondgebied) mee wilde opnemen in de staat Israël, in plaats van de illegale nederzettingen te ontmantelen. Het resultaat zou een westelijke Jordaanoever in drie stukken zijn geweest. De Palestijnen weten heus wel hoe leefbaar zoiets is, als daartussen dan militaire checkpoints worden geïnstalleerd.

Wij horen deze morgen op de radio dat een Israëlisch legerhelikopter een raket heeft afgevuurd op een menigte angstige Palestijnse burgers. Resultaat: verschillende doden en gewonden. Vele honderden onschuldige Palestijnse burgers, waaronder een kwart kinderen zijn op twee jaar tijd gedood door Israëlisch geweervuur. Vele duizenden zijn gewond geraakt Wij kunnen niet nalaten u even te citeren: "Eenieder die de moord op onschuldige burgers organiseert, financiert en ophemelt is een terrorist, en is om die reden verantwoording verschuldigd aan de wet".

Ludo De Brabander (Vrede), Jozef Dewitte (11.11.11), Stefaan Declercq (Oxfam-Solidariteit), Myriam Vandecan (CODIP), Annuschka Vandewalle (FOS- Socialistische Solidariteit), Marc Bontemps (Oxfam-Wereldwinkels), leden van het Actieplatform Palestina.

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.