Image
Abolish Frontex
Flickr Leif Hinrichsen (CC BY-NC 2.0)
Stop de oorlog tegen migranten
Artikel
5 minuten

Frontex, het Europees grens- en kustwachtagentschap, speelt een sleutelrol bij de handhaving van het gemilitariseerde grensbeleid van de EU en is verantwoordelijk voor systematische mensenrechtenschendingen aan de Europese buitengrenzen. Om die reden streeft de campagne #AbolishFrontex ernaar om Frontex en het systeem dat het vertegenwoordigt voor eens en altijd af te schaffen.

'Het gemilitariseerde grensbeleid van de EU heeft sinds 1993 aan meer dan 40.555 mensen het leven gekost: verdronken in de Middellandse Zee, neergeschoten aan de grens, door zelfmoord om het leven gekomen in detentiecentra, gemarteld en vermoord na hun deportatie. De EU heeft bloed aan haar handen', zo klinkt het nieuwste rapport van #AbolishFrontex. Met deze campagne willen meer dan 100 middenveldorganisaties dit brutaal systeem aanpakken door onder meer te werken aan de delegitimering van het grensbeleid van de EU, de ontmanteling van het militair-industrieel complex en de opbouw van een samenleving waarin mensen zich vrij kunnen bewegen. Ook Vrede vzw steunt de campagne en haar eisen:

1. Schaf Frontex af

Frontex is de verpersoonlijking van het repressieve migratie- en grensbeleid van de EU. Het doel van #AbolishFrontex is niet louter de afschaffing van Frontex, maar wel om het beleid en het systeem te veranderen dat Frontex in stand houdt. Samen met #AbolishFrontex eisen we dat alle operaties van Frontex zonder uitstel onderbroken worden. We vragen alle EU-lidstaten om hun deelname of steun aan Frontex-missies terug te trekken en om de uitgaven voor grenscontrole te heroriënteren naar diensten en middelen ter ondersteuning van mensen in nood.

2. Regulariseer migranten

Niemand is illegaal. De campagne streeft naar een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, rechtsbijstand en werkgelegenheid en waarin mensen niet bevoorrecht worden op basis van hun afkomst of burgerschap. Daarom moeten we inzetten op meer regularisatiemogelijkheden en van regularisatie een maatschappelijk gedragen project maken.

3. Stop detentie

In de EU zijn er meer dan 200 plaatsen waar migranten worden vastgehouden in detentie. Daarnaast steunt de EU detentie van migranten in niet-EU-landen als onderdeel van hun inspanningen om de grenzen te externaliseren. Mensenrechtenorganisaties klagen echter geregeld de onmenselijke levensomstandigheden in detentiecentra aan en getuigen van onder meer overbevolking, langdurige detentie, mishandeling door bewakers en gebrek aan toegang tot medische en juridische bijstand. Daarom eisen we dat alle bestaande detentiecentra (ook de ‘open centra’) worden gesloten en dat migranten terstond worden vrijgelaten.

4. Stop de bewaking van migranten

De EU verzamelt uitvoerig gegevens van (potentiële) migranten voor, bij en na het oversteken van de Europese buitengrenzen. Het toenemende gebruik van camera's, biometrische registratie, bewegingstrackers, emotieherkenningssoftware en andere AI-toepassingen maken het eenvoudiger om migranten te identificeren, te onderscheppen en te deporteren. #AbolishFrontex spreekt zich klaar en duidelijk uit tegen een dergelijk systeem van controle en risico-identificatie en eist het einde van het verzamelen en delen van gegevens met het oog op migratiecontrole.

5. Stop alle deportaties

Alle EU-lidstaten deporteren migranten die niet in het land mogen blijven. Deporteren betekent doorgaans dat mensen worden teruggestuurd naar de situatie waarvoor ze zijn gevlucht (denk aan oorlog, repressie, schendingen van de mensenrechten, geweld, honger of armoede). Frontex speelt hierin een cruciale rol, onder meer bij de organisatie van uitzettingsvluchten, de uitwisseling van informatie en het uitnodigen van vertegenwoordigers van derde landen om migranten in Europa te identificeren met het oog op deportatie. Dit beleid leidt herhaaldelijk tot uitzettingen naar conflictgebieden en regimes waar de mensenrechten worden geschonden en waar mensen bij terugkeer worden gearresteerd, gemarteld en vermoord. Daarom eisen we dat gedwongen terugkeer stopt en dat er wordt ingezet op gezinshereniging voor alle gezinnen die door detentie en deportatie van elkaar gescheiden zijn.

6. Stop de militarisering van de grenzen

Het migratiebeleid van de EU rekent steeds meer op gemilitariseerde grenscontrole aan de hand van biometrische surveillance en vuurwapens. Frontex onderhoudt nauwe contacten met lobbyisten uit de wapen- en veiligheidsindustrie die migratie steevast kaderen als een veiligheidsdreiging die moet worden bestreden met de producten en diensten die deze industrie te koop heeft. Sinds de zogenaamde 'vluchtelingencrisis' van 2015-2016 kende Frontex zelf een enorme uitbreiding van budget, personeel en bevoegdheden (iets dat al jaren door de militaire industrie werd gepropageerd). Met 460 miljoen euro aan jaarlijkse inkomsten beschikt Frontex tegenwoordig over 10.000 internationale grensagenten (waarvan sommigen vuurwapens mogen dragen) en de mogelijkheid om zelf eigen apparatuur (schepen, vliegtuigen, drones, radars enz.) te kopen. Een win-win voor Frontex en de militaire industrie, maar desastreus voor mensen onderweg. Daarom roepen we de militarisering van de grenzen en de financiering hiervan een halt toe.

7. Stop de rol van de EU in oorlog en uitbuiting

Het beleid en de acties van West-Europa en de VS - historisch en vandaag - voeden de redenen die mensen op de vlucht doen slaan. De Europese wapenexport en andere vormen van steun aan autoritaire regimes wakkeren oorlogen en interne conflicten aan. Buitenlandse militaire operaties zaaien verderf en destabiliseren landen, gemeenschappen en economieën. Ongelijke handelsrelaties en uitbuiting houden armoede in stand. Alsnog weigert de EU alle verantwoordelijkheid. Maak een einde aan de militaire inmenging en uitbuiting die mensen dwingen om op de vlucht te slaan.

8. Versterk solidariteit

De EU slaagt er niet in om veilige routes, onderdak en steun te verstrekken aan mensen onderweg. Waar staten tekortschieten, springen NGO's, activisten en andere burgers bij en tonen zich solidair. Ook in kampen, asiel- en detentiecentra organiseren mensen zich om op te komen voor veilige en menswaardige toekomstperspectieven. Deze acties worden herhaaldelijk beantwoord met intimidatie, geweld en repressie door de staat en de politie. Laten we een einde maken aan de criminalisering en repressie van migranten, het maatschappelijk middenveld en mensen die migranten steunen.

9. Maak werk van bewegingsvrijheid voor iedereen

Europa is gebouwd op een geschiedenis van kolonialisme, slavernij, imperialisme, extractivisme en uitbuiting die tot op de dag van vandaag voortduurt. Moderne grenzen zijn koloniale constructies en het grensbeleid van de EU institutionaliseert dit onrecht en deze ongelijkheid. We vragen de EU en haar lidstaten om hun beleid te wijzigen en veilige migratieroutes te voorzien zodat mensen niet gedwongen worden om gevaarlijke routes te gebruiken.

Meer over de eisen van #AbolishFrontex lees je hier.
Wil je deze campagne steunen, stuur dan een mailtje naar info@abolishfrontex.org.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.