Klacht oorlogsmisdaden tegen Tzipi Livni

Image
Klacht oorlogsmisdaden tegen Tzipi Livni
World Economic Forum - Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Klacht oorlogsmisdaden tegen Tzipi Livni
Persbericht
5 minuten

Op maandag 23 januari, 2017, zou Mevr. Tzipi Livni, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Israël, naar Brussel komen voor een ​​conferentie in het Europees Parlement. Ze heeft inmiddels afgezegd om gezondheidsredenen. De ware reden is wellicht een klacht om oorlogsmisdaden. Hier het persbericht.

Ze was minister van Buitenlandse Zaken op het moment van de Israëlische militaire operatie "Cast Lead" in de Gazastrook tussen 27 december 2008 en 18 januari 2009.

Op 23 juni 2010 heeft een groep van slachtoffers een klacht overhandigd aan de federale procureur in België tegen verschillende civiele en militaire verantwoordelijken, waaronder  Mevr. Tzipi Livni, voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd in de Gazastrook.

De aanklagers hebben logischerwijze dan ook aan de federale procureur de aanhouding gevraagd van Mevr. Tzipi Livni zodra zij in Brussel landt op 23 januari.

De federale procureur heeft bevestigd dat Mevr. Tzipi Livni door de Federale gerechtelijke politie zou worden onderschept tijdens haar verblijf in België voor ondervraging met betrekking tot de klacht die tegen haar werd ingediend. 

Ter herinnering, tijdens de drie weken durende militaire operatie "Cast Lead", werden 1.500 ton bommen op woonwijken in Gaza gegooid vanuit de lucht en  tienduizenden artilleriegranaten afgevuurd vanuit tanks. Die vernietigden niet enkel duizenden huizen maar ook ziekenhuizen, scholen en moskeeën. Uit de statistieken van verschillende NGO's – die werden overgenomen door de Verenigde Naties – kunnen we opmaken dat het aantal Palestijnse slachtoffers van het 23 dagen durende offensief, tussen 1387 en 1434 ligt, waaronder 960 burgers en meer dan 410 kinderen en honderden vrouwen. Het aantal gewonden wordt geschat op 5303, waarvan velen gehandicapt zullen blijven voor de rest van hun leven. Daarenboven waren er ook doelbewuste aanvallen op burgers en zetten de Israëlische troepen wapens in waarvan het gebruik veroordeeld wordt door het internationaal recht, zoals witte fosfor, die ontvlamt bij impact, maar die ook extreem kankerverwekkend is op middellange en lange termijn.

De Verenigde Naties stelde een commissie samen die de feiten moest onderzoeken. Hun rapport werd achteraf ook volledig aangenomen door de VN. Dit rapport is gekend als het 'Goldstone Report` waarin wordt verklaard:" Het is noodzakelijk een onderzoek in te stellen naar de personen die verdacht worden van mensenrechtenschendingen en het international humanitair recht en indien deze schendingen worden bewezen, de schuldigen te vervolgen livniopdat er geen klimaat van straffeloosheid ontstaat." 

Staten hebben de plicht volgens het internationaal recht om schendingen van het internationaal recht te onderzoeken. "

De uiteindelijke beslissing om de "Cast Lead" operatie te lanceren werd genomen op vrijdagochtend 26 december 2008, tijdens een ontmoeting tussen de minister van Defensie Ehud Barak, stafchef Gabi Ashkenazi, het hoofd van de geheime dienst Shin Bet / Shabak Yuval Diskin en het hoofd van de militaire inlichtingendienst Amos Yadlin. Enkele uren later had minister van Defensie Ehud Barak een ontmoeting met premier Ehud Olmert en minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni voor een laatste bijeenkomst, waarin het trio de orders aan de luchtmacht gaf voor de start van het offensief.

Tijdens de "Cast Lead" operatie, waren de verklaringen van sommige politici en militaire woordvoerders overweldigend. In dit verband stelt het Goldstone rapport: “De commissie drukt haar bezorgdheid uit over de publieke verklaringen van Israëlische functionarissen, waaronder hoge militaire functionarissen, volgens dewelke de aanvallen tegen de burgerbevolking en de vernietiging van civiele eigendommen werden gewettigd als middelen om de militaire en politieke doelstellingen van Israël te bereiken. De commissie is van mening dat dergelijke verklaringen, niet enkel de toepassing van het internationaal recht ondermijnen, maar ook  onverenigbaar zijn met de geest van het Handvest van de Verenigde Naties en daarom ook formeel moeten worden veroordeeld.”

Tzipi Livni, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de beslissingen die tijdens "Operation Cast Lead", net zoals Ehud Olmert en Ehud Barak, verklaarde "wij zullen geen mededogen tonen." Deze uitspraak, gebruikt in deze context, vormt op zich een oorlogsmisdaad, in overeenstemming met artikel 136 quater, § 1, 28 ° van het Belgische Wetboek van Strafrecht.

Livni verklaarde ook op 19 januari 2009, tijdens een interview op het Israëlische Channel 10 Nieuws: "Israël heeft zich echt van hooliganisme bediend in de loop van de recente operatie, op mijn verzoek".

Het onevenredige gebruik van geweld is ongetwijfeld een geplande doctrine die goedgekeurd was door de Israel Defense Forces. De verantwoordelijkheden van de aangeklaagde verdachte daders moeten in detail worden onderzocht in het licht van de ingediende klacht.

Op 10 maart 2010 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot de uitvoering van de aanbevelingen van het Goldstone rapport. De resolutie roept de lidstaten en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken op om  publiekelijk de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone te eisen en de verantwoordelijken voor alle schendingen van het internationaal recht te benoemen, waaronder vermeende oorlogsmisdaden". Ten slotte dringt de resolutie er bij de EU-lidstaten op aan om samen een ​​"sterk gemeenschappelijk standpunt" in te nemen over de follow-up van het Goldstone-rapport en ook te eisen dat de blokkade van Gaza wordt opgeheven, die in het rapport wordt benoemd als "in strijd is met het internationaal humanitair recht".

Het is zo dat het nu juist in het Europees Parlement zal zijn dat Tzipi Livni zal worden gearresteerd door de federale gerechtelijke politie op 23 januari 2017.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.


Source URL: https://vrede.be/nieuws/klacht-oorlogsmisdaden-tegen-tzipi-livni