Investeer in gezondheidszorg in plaats van militarisering - petitie

Image
Investeer in gezondheidszorg in plaats van militarisering - petitie
Investeer in gezondheidszorg in plaats van militarisering - petitie
Artikel
3 minuten

International Peace Bureau startte deze petitie gericht aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Wij, de ondertekenaars, roepen de wereldleiders die samenkomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties* op om de militaire uitgaven drastisch in te perken ten gunste van de gezondheidszorg en alle sociale en ecologische noden. 

*De handtekeningen zullen gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op de eerste dag van de opening van de volgende sessie op 15 september 2020.

 

Gezondheidszorg onder druk

Samen met het ‘International Peace Bureau’, de oudste vredesorganisatie van de wereld en Nobelprijswinnaar, zijn we getuige van de gevolgen van onverantwoordelijke politieke beslissingen die geleid hebben tot de dramatische onder-investering in de gezondheidszorg. Over heel de wereld bereiken gezondheidssystemen hun limieten en staat het heroïsche frontlijn-personeel onder enorme druk. De coronavirus-crisis onthult de verzwakte staat waarin onze maatschappijen zich bevinden: een wereld gedreven door financialisering, aandeelhouderswaarde en bezuinigingen heeft onze capaciteit om het algemeen welzijn te beschermen verzwakt en het menselijk leven op mondiale schaal in gevaar gebracht. Werknemers die bang zijn om hun jobs en inkomens te verliezen komen in de verleiding om ziek naar hun werk te gaan. Ouderen zijn kwetsbaar en hebben hulp nodig. Het virus raakt de zwaksten het hardst. Privatiseringen, besparingsmaatregelen en het neoliberaal systeem hebben de lokale, regionale en nationale gezondheidsdiensten op de rand van de afgrond gebracht. We kunnen nu al lessen trekken voor de toekomst. Gezondheidszorg is een mensenrecht voor jong en oud, voor alle mensen in alle delen van de wereld. Gezondheidszorg mag nooit ingeperkt of ondergeschikt gemaakt worden aan het streven naar winst via privatisering.

Tijd voor een mondiaal sociaal contract

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) rapporteert over de gevolgen van corona voor de arbeidsmarkt en meldt een potentieel verlies van 25 miljoen banen – meer dan gedurende de financiële crisis van 2008. Verwacht wordt dat de armoede onder werkenden ook aanzienlijk zal stijgen en zo’n 35 miljoen extra individuen zal treffen. We steunen de inspanningen van de syndicale beweging mondiaal en lokaal om een nieuw sociaal contract te eisen. We steunen haar oproep voor economische maatregelen en fondsen om banen, inkomens, publieke diensten en het welzijn te beschermen.

Geef prioriteit aan ontwapening

De wereld spendeert elk jaar 1,8 biljoen (1800 miljard) VS-dollar aan militaire uitgaven en plant de komende 20 jaar 1 biljoen (1000 miljard) dollar uit te geven aan nieuwe nucleaire wapens. Militarisering is het verkeerde pad voor de wereld. Het wakkert spanningen aan en vergroot het potentieel voor oorlogen en conflicten. Het verergert de reeds verhoogde nucleaire spanningen.

Wereldleiders moeten van ontwapening en vrede de kern van hun beleid maken. Ze moeten een nieuwe agenda ontwikkelen voor ontwapening die een verbod op nucleaire wapens omvat. We herhalen onze oproep aan de regeringen om zich aan te sluiten bij het Verdrag inzake het Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW). Ontwapening is een cruciale sleutel tot het transformeren van onze economieën; om te verzekeren dat de mensen en niet de winst het meest gewaardeerd worden; economieën waarin ecologische uitdagingen opgelost zullen worden en mondiale sociale rechtvaardigheid nagestreefd wordt.

Via ontwapening, de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), een mondiaal sociaal contract, en een nieuwe mondiale groene vredesdeal kunnen we uitdagingen zoals de coronavirus-pandemie aanpakken.

We roepen de wereldleiders die in september 2020 samenkomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op om te ageren voor een cultuur van vrede. Een vredevolle weg betekent dat we een mondiale strategie nodig hebben, een mondiaal sociaal contract en een mondiale samenwerking om mensen wereldwijd steun te bieden. Dit zal de menselijke solidariteit van de 21ste eeuw zijn – voor en met de mensen.

De volledige petitietekst is beschikbaar op www.ipb.org


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.


Source URL: https://vrede.be/nieuws/investeer-gezondheidszorg-plaats-van-militarisering-petitie