Militarisering

Artikel

Sedert 22 maart 2021 heeft de Europese Unie (EU) een nieuwe financieringslijn voor buitenlandse acties met militaire...