Kalender

Actie
-

Op elk campagnemoment onder de Stadshal staat een bepaalde invalshoek centraal: daklozen, vluchtelingen, ‘oude’ en ‘nieuwe’ armen, mensen die geen betaalbare koopwoningen meer vinden.

Actie
-

Verhef je stem op 7 oktober voor meer internationale solidariteit

Actie

Samen lopen voor vrede - omdat oorlog enkel de gewone mens, over grenzen heen, treft én een garantie voor een duurzame toekomst blokkeert. 

Actie
-

Stap op 23 oktober mee in de klimaatmars om onze beleidsmakers te laten zien dat we niet zullen opgeven. We eisen concrete maatregelen. Nu!

Lezing
-

Onze woordvoerder Ludo De Brabander en Peter Pene (Wakker voor Vrede) voeren een gesprek: Waarom moet diplomatie het bij internationale conflicten opnemen tegen wapens? Wat kan engagement voor de vrede vandaag nog betekenen?

Lezing
-

Onze woordvoerder Ludo De Brabander overloopt hoe er de afgelopen 100 jaar met het thema vrede is omgegaan en eindigt bij de terugkeer van oorlog op het Europese continent.

Lezing
-

Ludo De Brabander illustreert de link tussen klimaat en conflict aan de hand van voorbeelden.

Lezing
-

Ludo De Brabander geeft een lezing in kader van het vierluik ‘Oorlog en Vrede’, waarbij we nadenken over wat oorlog is en hoe we vrede hier kunnen bewaren.

Lezing
-

Ludo De Brabander toont aan dat de Oekraïne-oorlog misschien voorkomen had kunnen worden als de NAVO anders was omgegaan met de geopolitieke spanningen in Oost-Europa.

Lezing
-

Een lezing van onze woordvoerder Ludo De Brabander, over de Russische inval in Oekraïne en de geopolitieke spanningen met o.a. de NAVO die eraan vooraf gingen.

Lezing
-

Een 'Wat Nu!?'-avond van de GRIS over oorlog en vrede. Onze woordvoerder Ludo De Brabander bespreekt de achtergrond en gevaren van het conflict en mogelijke oplossingen.