Privacyverklaring

Vrede vzw vindt de bescherming van persoonlijke gegevens en jouw privacy belangrijk. De verwerking van de persoonsgegevens binnen Vrede vzw is onderworpen aan het Belgisch recht en de Europese privacyregels. In deze privacyverklaring lees je hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, hoe we ermee omgaan en wat jouw rechten zijn. Door gebruik te maken van onze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Wil je graag een inkijk in de informatie die we van jou hebben verzameld? Contacteer ons gerust.

Vrede vzw

Dok Noord 4F, bus 203, 9000 Gent

+ 32 (0)9 233 46 88

vrede@vrede.be

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Als je je gegevens rechtstreeks aan ons bezorgt

Bv. Als je lid wordt, je een gift doet, je je aanmeldt voor onze evenementen of acties als deelnemer, als je vrijwilliger bent, als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of tijdschrift, als je een formulier of petitie invult, offline op één van onze infostands of op onze website.

Via cookies op de website

Wij kunnen gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over je gebruik van onze website. Deze gegevens zijn anoniem. Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, het gebruikte besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website en sociale media van Vrede vzw te bezoeken, alsook gegevens over het gebruik van onze website. Ook van onze nieuwsbrieflezers verzamelen we bepaalde statistieken. Zo bekijken we welke links aangeklikt worden, of de nieuwsbrief vaak wordt geopend, enzovoort. Met die gegevens kunnen we onze nieuwsbrief beter op jouw maat maken. 

Als je gegevens publiek beschikbaar zijn

Bv. in de media, publieke posts op social media, op overige open toegankelijke sites.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer je zelf gegevens aan ons bezorgt zal Vrede vzw afhankelijk van de reden en het moment ze verwerken zover noodzakelijk voor het opgegeven doel. Het kan gaan om gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, schenkingen, deelname aan een activiteit, etc. Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Wat met minderjarigen?

Vrede vzw verzamelt niet actief gegevens van -16-jarigen. Als we in bepaalde omstandigheden toch gegevens zouden hebben van -16-jarigen, dan vragen we altijd de schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger en worden de gegevens met extra omzichtigheid behandeld.

Jouw persoonsgegevens en derde partijen?

Je kan erop rekenen dat we je gegevens niet delen met derden. In bepaalde gevallen maken we wel gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens, zoals bij webhosting of voor het versturen van het ledenblad. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en -beveiliging.

Op welke rechtsgrond gebruiken we je gegevens?

De verwerking van je gegevens voor fondsenwervings- en andere campagnes is deels gebaseerd op toestemming en deels op het gerechtvaardigd belang van Vrede vzw, vermits het voor het realiseren van onze campagne-activiteiten noodzakelijk is dit te doen.

Nadat je een gift hebt gedaan aan onze organisatie, worden je gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring,…) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken. Dit geldt ook voor andere contracten en overeenkomsten die iemand met ons sluit, zoals een vrijwilligerscontract.

We verwerken daarnaast gegevens op basis van wettelijke verplichtingen, zoals het doorsturen van gegevens voor het toewijzen van fiscale attesten.

In noodgevallen, zoals bij een noodsituatie op een event, kunnen we je gegevens ook gebruiken voor je vitaal belang.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor een van voorgenoemde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Je kan je toestemming ook steeds terugtrekken.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen of tot de aanvraag tot niet meer gebruiken of verwijdering van de betrokkene. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms is het noodzakelijk om je gegevens voor een langere duur te bewaren, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

Wat zijn jouw rechten? 

Je hebt recht op:

  • toegang tot je gegevens
  • het corrigeren van je onjuiste gegevens
  • het recht op vergetelheid die de verwijdering van alle gerelateerde gegevens vereist
  • het beperken van de verwerking van je gegevens
  • de overdraagbaarheid van je gegevens

Je mag dus alle persoonlijke gegevens inkijken en eventueel foute of onvolledige gegevens aanpassen, aanvullen of laten verwijderen. Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Dan verwijderen we al jouw gegevens uit al onze databases. Je hebt ook het recht om jouw toestemming om je gegevens te verwerken, (tijdelijk of definitief) in te trekken. Je kan bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte communicatie die we je toesturen. Dit kan door contact op te nemen via telefoon, e-mail of post.

Zijn mijn gegevens veilig bij Vrede vzw?

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft Vrede vzw fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. We doen veiligheidscontroles en verbeteren continu onze processen en structuren om je gegevens veilig te bewaren.

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies. Die zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker is. Je kan deze cookies zelf verwijderen onderaan deze website via de cookie-instellingen of in je browser. Je kan onze site nog steeds bekijken, maar sommige interacties werken mogelijk niet normaal. 

Dit cookiebeleid beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze website en de manier waarop je deze cookies kan instellen.

Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonlijke gegevens bevat, zijn de bepalingen van het privacy beleid van toepassing en vullen dit cookiebeleid aan.

Wat is een cookie?

Een "cookie" is een klein tekstbestand met informatie die wordt opgeslagen door een website op een computer of door een mobiele applicatie op de smartphone van een gebruiker.

Cookies bieden de mogelijkheid om je te identificeren en verschillende informatie te onthouden om je te helpen bij het navigeren op een site / een mobiele applicatie, om deze goed te laten functioneren of om ze effectiever te maken, bijvoorbeeld door jouw taalvoorkeuren.

Welke cookies worden er door onze website gebruikt en waarom?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies om verschillende redenen.

  • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze site of strikt noodzakelijk voor het leveren van een service die specifiek door een gebruiker wordt gevraagd/verwacht. Het verwijderen van dit soort cookies kan leiden tot navigatieproblemen en wordt daarom sterk afgeraden.
  • Statistische cookies: Deze cookies zijn bedoeld om informatie te verzamelen over je gebruik van de site, om de inhoud van de site te verbeteren, deze beter aan je behoeften aan te passen en de bruikbaarheid ervan te vergroten. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's van de site zien of helpen bij het identificeren van de moeilijkheden die kunnen optreden tijdens het browsen.
  • Video cookies: Deze cookies maken het mogelijk om Youtube video's af te spelen op onze website. Je kan deze cookies uit- of inschakelen onderaan de website via de cookie-instellingen. Dit bepaalt of je de video's op onze website kan bekijken.
  • Share cookies: Met deze cookies kan je de inhoud van de site met andere mensen delen via sociale netwerken. Sommige deelknoppen zijn geïntegreerd via toepassingen van derden die dit soort cookies kunnen verstrekken. Dit is met name het geval met de knoppen Facebook, Twitter en WhatsApp. We nodigen je uit om het privacy beleid van deze sociale netwerken te raadplegen om het doel te achterhalen van het gebruik van de informatie die is verzameld via deze “share”-knoppen door naar hun respectievelijke sites te gaan.
Hoe moet je de cookies instellen?

Je kan op elk moment eenvoudig de cookies van onze site verwijderen, uitschakelen of accepteren door onderaan de website op cookie-instellingen te klikken.

Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.) heeft ook zijn eigen cookie-configuratiemodus. Voor de procedure die je voor je browser moet volgen, ga je naar: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Als je verschillende computers, smartphones en / of tablets gebruikt, vergeet dan niet elk apparaat zo te configureren dat elk apparaat qua cookies overeenkomt met jouw voorkeuren.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd het laatst geactualiseerd op 19 januari 2022. We behouden het recht om wijzigingen aan te brengen indien nodig.