Steun ons

Image
steun ons

Vrede zet zich al jaren in voor een rechtvaardige en vreedzame internationale samenleving. Dit doen we door het publiek te informeren, actie te voeren en te proberen wegen op het politieke beleid rond onze twee hoofdlijnen: Ontwapening en het Midden-Oosten/Noord-Afrika. Zo steken we dezer dagen veel energie in de strijd tegen kernwapens.

Om dit te kunnen blijven doen, rekenen we op jouw steun. Investeer nu een klein beetje in de vredesbeweging en spaar veel geld uit op lange termijn!

Je kan Vrede vzw financieel steunen via ons vdk-rekeningnummer BE25 8939 4408 3382 of je kan gebruik maken van de digitale invulformulieren. Giften van minimaal 40 euro op jaarbasis geven recht op een belastingvermindering van 45%

Nieuw: rijksregisternummers verplicht op fiscale attesten vanaf 2024

Om te voldoen aan de fiscale wetgeving en een fiscaal attest te kunnen afleveren, moeten organisaties vanaf 1 januari 2024 de rijksregisternummers van schenkers doorgeven aan de FOD Financiën. Daardoor zal het fiscaal attest ook automatisch op je belastingbrief staan. 

Indien je vanaf dit jaar een fiscaal attest wenst, mag je dus niet vergeten om ons je rijksregisternummer te bezorgen. Dit kan via ...

  • Mail naar administratie@vrede.be, met vermelding van je rijksregisternummer, volledige naam en postadres.
  • Een vermelding van je rijksregisternummer in de mededeling van toekomstige bankoverschrijvingen naar Vrede.

Het nummer zal enkel gebruikt worden voor de fiscale attesten, zoals vereist door de overheid.

Gift per overschrijving

Steun Vrede vzw met een overschrijving op BE25 8939 4408 3382 

(Indien je een fiscaal attest wenst: gelieve je rijksregisternummer in de mededeling te vermelden.)
Word lid

Steun Vrede vzw op een structurele manier door lid te worden.

Hoe een deel van uw nalatenschap aan Vrede vzw nalaten?

Ken je een persoon die misschien een deel van zijn of haar nalatenschap aan de vredesbeweging wil schenken? Dat kan best gebeuren via een eigenhandig of notarieel testament.

Vanaf 21 juli 2021 kan je een rechtstreekse schenking doen of een deel van een erfenis nalaten aan Vrede vzw, zonder dat dit belast wordt. 

Je kon tot juli 2021 ook opteren voor een duo-legaat in het geval je iets wil nalaten aan een erfgenaam die hoge successierechten moet betalen. Maar de fiscale voordelen voor duolegaten werden afgeschaft vanaf 1 juli 2021 door de wijziging van de Vlaamse erf- en schenkbelasting. Had je Vrede vzw al opgenomen in een duo-legaat, dan ga je best even langs je notaris om te bekijken wat er aangepast moet worden.

Indien jij of iemand die je kent een schenking of legaat aan Vrede vzw overweegt, kan je best contact opnemen met niko@vrede.be of 09/233.46.88.