Wie is Vrede?

Met een naam als Vrede vzw kan je niet anders dan een vredesbeweging zijn.

Onder het motto ‘ontwapenen om te ontwikkelen’, verzetten we ons al sinds 1949 tegen de militarisering van (veiligheids)problemen en het wegvloeien van middelen naar oorlog en bewapening. We streven naar een vreedzame en sociaal rechtvaardige internationale samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke en menselijke veiligheid, waarin alle mensen hun dagelijkse levensbehoeften kunnen vervullen met respect voor de draagkracht van onze planeet.

We verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie. Iedereen -ongeacht afkomst, geloof, gender, geaardheid en sociale situatie- moet kunnen meewerken aan de democratische opbouw van een vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Een gedegen kennis van het wereldgebeuren is onmisbaar als basis voor een gezonde maatschappelijke actie. Werken aan vrede betekent dus informeren, activeren en organiseren met het oog op een structurele verandering van de huidige machtsverhoudingen. Lees onze in december 2023 geactualiseerde visietekst hier.

Dat is ons werkkader, want niets is belangrijker dan vrede!

Onze missie

Vrede wil meewerken aan de democratische opbouw van een vreedzame en rechtvaardige internationale samenleving gebaseerd op menselijke veiligheid en de afwijzing van militarisme. We doen dit door de burger informatie en inzichten te bieden en te activeren.

Onze thema's

De werking van Vrede vzw focust op 2 grote en onderling verbonden hoofdthema’s: militarisering en de MONA-regio. We hebben bijzondere aandacht voor de stijgende militaire uitgaven, de kernwapenwedloop, de maatschappelijke polarisering en de oorzaken van vluchtelingenstromingen.

Samenwerkingen

Vrede draagt samenwerking hoog in het vaandel. Het zit ingebakken in onze manier van beweging maken om steun te zoeken bij andere maatschappelijke en vredesorganisaties via ad hoc of langdurige samenwerkingsverbanden, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau.

Onze geschiedenis

In maart 1949 wordt de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede (BUVV) opgericht, de voorganger van Vrede vzw. De werking richtte zich vooral op atoomontwapening, dekolonisatie, en vreedzame co-existentie. In 1972 verandert de BUVV haar naam in Vrede.