Samenwerkingen

Onze thema’s beslaan een ruim veld van de samenleving, daarom draagt Vrede vzw samenwerking hoog in het vaandel. Het zit ingebakken in onze manier van beweging maken om steun te zoeken bij andere maatschappelijke en vredesorganisaties via ad hoc of langdurige samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingen vergroten het draagvlak en de effectiviteit van de werking, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau.

Op lokaal niveau maakt Vrede deel uit van het Gents Actieplatform Palestina en het Vredesoverleg Gent. Door ons te vestigen in De Expeditie, samen onder één dak met vijf andere sociaal-culturele en culturele organisaties in het Gentse, zochten we bewust een plek op waar maatschappelijk, sociaal, cultureel en artistiek werk elkaar in alle diversiteit ontmoeten en versterken.

Op nationaal vlak is Vrede vzw vaak de initiatiefnemer en coördinator van brede anti-oorlogsplatforms die tot stand komen als noodzakelijke reactie op de internationale actualiteit. Enkele meer permanente nationale samenwerkingsverbanden zijn de Belgische Coalitie tegen Kernwapens, het platform tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvlieguigen en het film- en kunstenfestival Eye On Palestine. Vrede is ook een actieve lidorganisatie van 11.11.11.

Wat het informatieve aspect van onze activiteiten betreft werken we systematisch samen met De Wereldmorgen, Uitpers, Radio Centraal, enz.

Gezien de internationale aard van onze thema’s is Vrede vzw ook actief in internationale samenwerkingsverbanden. Sommige zijn ad hoc, andere zijn structureel en gebaseerd op gemeenschappelijke ideologieën, visies en doelstellingen. Zo participeren we heel actief aan de opbouw van een internationale vredesbeweging met het No to War – No to Nato Network. Sommige internationale samenwerkingen zijn eerder campagnegericht. Vrede vzw is bijvoorbeeld een officiële en actieve partner van de Internationale Campagne tegen Kernwapens (ICAN), die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen.