Onze thema's

De belangrijke internationale ontwikkelingen zijn onderling sterk gerelateerd en hebben dikwijls een grote invloed op elkaar. De impact van het internationaal gebeuren op regionale, nationale en plaatselijke niveaus is duidelijk waarneembaar.

Als vredesbeweging hebben we bijzondere aandacht voor de impact van bepaalde ontwikkelingen, zoals de afbrokkeling van het multilateralisme, de stijgende militaire uitgaven, de hernieuwde kernwapenwedloop, de toenemende maatschappelijke polarisering, de activiteit van extremistische groeperingen en de oorzaken van vluchtelingenstromingen. De werking van Vrede vzw focust op 2 grote en onderling verbonden hoofdthema’s:

  1. militarisering
  2. de MONA-regio

Militarisering

De economische en geostrategische rivaliteiten tussen de grootmachten in de huidige multipolaire wereld domineren de internationale betrekkingen, staan gemeenschappelijke veiligheid en samenwerking in de weg en leiden tot een politiek van militarisering. Dit gaat gepaard met bewapening en een aanhoudende stijging van de wereldwijde militaire uitgaven. Er is daardoor minder budgettaire ruimte voor andere belangrijke maatschappelijke investeringen, zoals duurzame ontwikkeling.

Achter de feitelijke militarisering, zit ook een ‘militarisering van de geesten’ waarbij beleidsmakers op alle niveaus in toenemende mate politieke, economische, sociale en andere problemen benaderen en aanpakken op militaire wijze. Het teruggrijpen naar louter militaire oplossingen leidt de aandacht af van de fundamentele oorzaken van conflicten en blijkt doorgaans contraproductief te zijn.

Vrede vzw verzet zich tegen de voortschrijdende trend van militarisering: tegen de stijging van de militaire budgetten binnen de NAVO en de Europese Unie (EU), tegen het gebruik van Europees belastinggeld voor de uitbouw van de Europese wapenindustrie en tegen de huidige militaire interventiedoctrine. Militair ingrijpen moet zoveel mogelijk worden vermeden zodat er ruimte gecreëerd wordt voor diplomatieke oplossingen, vreedzame conflicthantering en het aanpakken van de grondoorzaken van geweld.

De huidige vernieuwing van de kernwapenarsenalen past volledig in de algemene tendens van militarisering. Naast de klimaatverandering vormen kernwapens nochtans de grootste existentiële bedreiging voor de mensheid. Samen met nationale en internationale partners ijvert Vrede vzw onverminderd voor een kernwapenvrije wereld. Op nationaal niveau streven we naar de verwijdering van de Amerikaanse kernbommen die in NAVO-verband op Belgisch grondgebied liggen. We willen ook dat ons land toetreedt tot het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens dat 22 januari 2021 in werking trad.

De MONA-regio

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA) liggen niet alleen geografisch dicht bij Europa, maar delen er ook historische, politiek-economische, culturele en militaire banden mee. Tijdens het koloniale tijdperk legden de Europese bezetters de huidige grenzen van de MONA-staten vast. Deze artificiële grenzen hebben tot vandaag een invloed op het politiek klimaat, kijk maar naar de Palestijnse of Koerdische kwestie en de problematiek van de Westelijke Sahara.

Vrede vzw voert al jaren actie voor een stopzetting van het Israëlisch bezettings-, kolonisatie- en apartheidsregime tegen de Palestijnen. Op Europees niveau moeten de geprivilegieerde economische en militaire banden met Israël doorbroken worden. Vrede is ook solidair met de Koerden en steunt emancipatorische bewegingen die opkomen voor hun rechten.

Recente ontwikkelingen suggereren dat de conflictgevoeligheid van het bredere Midden-Oosten zeker niet zal afnemen de komende jaren. Militaire interventies in de regio hebben in verschillende landen gezorgd voor een totale destabilisering, en werken terrorisme en vluchtelingenstromen in de hand.

Vrede pleit voor een efficiënt Europees ontwikkelingsbeleid naar de fragiele MONA-staten toe, voor een algemene demilitarisering van de regio -met een wapenembargo voor mensenrechtenschenders- en voor het respecteren van het asielbeleid.