Vredestop Madrid 2022

Image
peace summit madrid
Vredestop Madrid 2022
Opinie
3 minuten

We roepen de volkeren en sociale krachten op om zich te verzetten tegen de volgende NAVO-top in Madrid in juni 2022 en op de tegentop te tonen dat we oorlog en militarisme afwijzen. Laten we onze krachten bundelen in de strijd voor vrede, en voor ecologische en sociale rechtvaardigheid! 

Verklaring:

De NAVO moet ontbonden worden. Deze militaire alliantie vormt een ernstige bedreiging voor de wereldvrede en liet al een spoor van vernietiging achter zich van Joegoslavië tot Afghanistan. We hebben nood aan een wereld van vrede.  

Nee tegen de NAVO

De NAVO moet ontbonden worden. De alliantie heeft geen legitimiteit en zaait alleen wanhoop. 

De NAVO doet alsof haar parochiale belangen universeel zijn. De NAVO schendt het VN Charter en maakt op cynische wijze gebruik van concepten als ‘democratie’ en ‘mensenrechten’. Van bij haar oprichting heeft de NAVO echter autoritaire, fascistische en koloniale regimes bij de alliantie betrokken. De NAVO treedt op tegen progressieve regeringen in het Zuiden.

De NAVO bedreigt de wereldvrede. Door de NAVO-geleide militaire interventies hebben Joegoslavië, Afghanistan en Libië ontwricht en gedestabiliseerd. Nu wakkert de NAVO een ‘nieuwe koude oorlog’ aan tegen China en Rusland, zowel langs de grens tussen Oekraïne en Rusland, als in de Zwarte Zee en de Chinese Zee.

De NAVO is de drijvende kracht achter de wereldwijde wapenwedloop. De NAVO, waarvan de leden minstens 2% van hun Bruto Binnenlands Product (BBP) moeten spenderen aan het leger, is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de mondiale militaire uitgaven en twee derde van de wereldwijde wapenhandel.

De nucleaire agenda van de NAVO brengt ons voortbestaan in gevaar. De NAVO verwerpt het VN Verdrag inzake het Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW). De ontplooiing van VS-kernwapens in de Europese Unie in NAVO-verband, is in tegenspraak met het Non-proliferatieverdrag.

De NAVO is een van de grootste klimaatvervuilers in de wereld. Het VS-leger is de grootste institutionele vervuiler ter wereld - verantwoordelijk voor de uitstoot van meer broeikasgassen dan geïndustrialiseerde landen ter grootte van Portugal (en dringt er bovendien op aan om de militaire uitstoot vrij te stellen van nationale rapportering). De NAVO fungeert als de politiemacht van de grootste CO2-uitstotende multinationale bedrijven.    

De NAVO genereert armoede en ongelijkheid. De wapenwedloop gaat ten koste van de werkelijke behoeften van mensen – onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, sociale zekerheid en een rationeel energiebeleid. Mondiale oorlog creëert extreem lijden en migratiecrisissen.  

Ja tegen Vrede

We hebben behoefte aan een niet-militair veiligheidssysteem, zonder kernwapens en overzeese militaire basissen, en met een drastische reductie in de militaire uitgaven. We staan achter een actief vredesbeleid, waarbij conflicten eindigen op de onderhandelingstafel op basis van het VN Charter.

Investeer in sociale vooruitgang, niet in oorlog. Wat we nodig hebben is een ander concept van veiligheid. Een gemeenschappelijke en menselijke veiligheid die menselijke behoeften vervult en de klimaatverandering, ongelijkheid en geweld bestrijdt, en die gebaseerd is op solidariteit, samenwerking en wederzijds respect.

Europa en Noord-Amerika moeten zich engageren voor ontwapening. Het concept van de Vredeszone, aangenomen door Latijns-Amerika, Afrika, Zuidoost-Azië, de regio van de Stille Zuidzee en Centraal-Azië, moet onderschreven worden door de Europese Unie en de landen van Noord-Amerika. 

Stap samen met ons op tegen de NAVO en voor het bouwen van een Wereld van Vrede!   

www.peacesummitmadrid.org


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Campagne

De NAVO vormt een voortdurende motor voor militarisering. De wereld heeft echter nood aan niet-militaire oplossingen en een versterking van competente internationale platforms voor conflictoplossing, gemeenschappelijke veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Basisinformatie

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.


Source URL: https://vrede.be/nieuws/vredestop-madrid-2022