Fotoverslag: Actie voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Israël/Palestina

Image
Vrede

E.L

Fotoverslag: Actie voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Israël/Palestina
Actieverslag
3 minuten

Het geweld tegen burgers, of het nu Palestijnen of Israëli’s zijn, en alle schendingen van het internationaal humanitair recht, zijn niet te rechtvaardigen. Zo'n 3000 mensen verzamelden gisteren in Brussel om hun verontwaardiging, woede en bezorgdheid te uiten over de escalatie van het geweld.

De Israëlische vergeldingsmaatregelen voor de moorddadige actie van Hamas, de hermetische afsluiting en het arbitrair platbombarderen van de Gazastrook -een gebied van amper 360 km², waar meer dan 2 miljoen Palestijnen leven (waaronder 1 miljoen kinderen)- komt neer op een meedogenloze afslachting van burgers. Dat dit met goedkeuring van verschillende regeringsleiders gebeurt is een regelrechte schande.    

De recente gewelduitbarsting is een reactie op het structurele geweld waaraan de Palestijnen door het Israëlische koloniale apartheidsregime worden onderworpen. Verschillende mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, klagen dat al jaren aan. Het gaat onder meer om: het opleggen van een embargo waaronder 2,2 miljoen Gazanen al 16 jaar gebukt gaan en die voor een grote humanitaire ramp heeft gezorgd; de kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever en de etnische zuivering van Palestijnse gebieden, dat nog is opgedreven sinds het aantreden van de huidige regering in december 2022 waarin de meest extreme vleugel van de kolonistenbeweging is vertegenwoordigd; het ontzeggen van het recht op terugkeer aan 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen, zoals gevraagd in  VN-resoluties, enz. 

Het huidige bloedbad is ook het gevolg van tientallen jaren internationale onwil om Israël te dwingen een einde te maken aan de diepere oorzaken van het conflict, met name van de kant van de Verenigde Staten en de Europese Unie (EU). Derde landen hebben nochtans de plicht samen te werken om een einde te maken aan de oorlogsmisdaad van kolonisatie van Palestijns gebied en de misdaad tegen de menselijkheid van apartheid.

Er is geen militaire oplossing voor dit conflict. Het Belgisch maatschappelijk middenveld organiseerde daarom op woensdag 11 oktober een actie voor het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel. Ze eisten van België en de EU dat:

- alle diplomatieke middelen worden aangewend om het geweld zo vlug mogelijk te de-escaleren en een onmiddellijk staakt-het-vuren in te stellen. De bescherming van de burgerbevolking moet absolute prioriteit krijgen.

- maatregelen worden genomen om Israël te dwingen een einde te maken aan de structurele oorzaken van het geweld, namelijk de koloniale nederzettingenpolitiek en de apartheidspolitiek tegenover het Palestijnse volk. In het bijzonder moet er dringend een einde komen aan de blokkade van Gaza, de bouw van nieuwe nederzettingen en de aan de gang zijnde etnische zuiveringen op de Westelijke Jordaanoever.

- de steun aan de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk (zoals bepaald in resolutie 3236 van de Algemene Vergadering van de VN van 1974) herbevestigd wordt. Meer in het bijzonder door het Palestijnse maatschappelijk middenveld te vrijwaren van de vervolgingen waaraan het is blootgesteld en door de humanitaire hulp aan de bezette Palestijnse gebieden te blijven garanderen. Het recht op asiel van Palestijnen moet eveneens worden gegarandeerd.

Bekijk hier onze solidariteitscampagne met de Palestijnen.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.


Source URL: https://vrede.be/nieuws/fotoverslag-actie-voor-een-onmiddellijk-staakt-het-vuren-israelpalestina