Image
Gaza
Solidair met de Palestijnen

In een wereld getekend door voortdurende oorlogen en verdeeldheid, is het van cruciaal belang dat we stilstaan bij de onvermoeibare strijd van het Palestijnse volk voor hun basisrechten, vrijheid en een rechtvaardige vrede. De geschiedenis van Palestina wordt gekenmerkt door decennia van onderdrukking en lijden, en gaat terug tot ver voor de oprichting van de staat Israël in 1948.

Achtergrondinformatie

Na de Tweede Wereldoorlog werd Palestina het toneel van grootschalige joodse immigratie, oorlog en de oprichting van de Israëlische staat, wat resulteerde in de vlucht en verdrijving van honderdduizenden Palestijnse gezinnen uit hun huizen. Deze gebeurtenissen markeerden het begin van een langdurig conflict dat tot vandaag voortduurt en waar huidige generaties nog steeds de gevolgen van dragen. In de afgelopen decennia zijn de Palestijnen geconfronteerd met onderdrukking, bezetting, vernietiging en de schending van hun rechten en waardigheid. 

De door Israël bezette Palestijnse gebieden bestaan uit de geografisch van elkaar gescheiden Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook. Hoewel de illegale joodse nederzettingen in Gaza ontmanteld werden in 2005, werd het gebied volledig van de buitenwereld afgesloten door Israël, dat de controle heeft over iedereen en alles wat er binnen en buiten gaat.

Volgens verschillende internationale mensenrechtenorganisaties houdt Israël op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, een apartheidsregime in stand. Palestijnen hebben in de bezette gebieden veel minder rechten dan Israëli's. Dit heeft geleid tot diepgewortelde ongelijkheid en spanningen tussen de twee bevolkingsgroepen.

De Gazastrook wordt sinds 2007 onderworpen aan een economisch embargo dat de in- en uitvoer ernstig inperkt. Als gevolg van de economische crisis door de blokkade zijn werkloosheid en armoede wijdverspreid. De beperkte toegang tot basisbehoeften, waaronder voedsel, brandstof en medicijnen, heeft geleid tot een ernstige humanitaire crisis. Er is een permanent gebrek aan zuiver water en elektriciteit. Ook de ingeperkte bewegingsvrijheid van Gazanen zorgt voor extra isolatie en de algemene achteruitgang van de levensomstandigheden.

De afgelopen 16 jaar heeft het Israëlisch leger de Gazastrook meermaals  gebombardeerd, wat resulteerde in het verlies van vele Palestijnse levens en ernstige schade aan de infrastructuur. De uitzichtloosheid van hun situatie zorgde bij de Palestijnen voor een stijgende frustratie en woede. 

Escalatie

Op 7 oktober 2023 lanceerde Hamas vanuit Gaza een ongekende aanval op het zuiden van Israël. Honderden Israëlische burgers werden gedood, en meer dan 100 soldaten en burgers werden ontvoerd naar de Gazastrook. Als antwoord startte Israël een grootschalige bombardementencampagne in de dichtbevolkte Gazastrook, met vele tienduizenden Palestijnse burgerdoden tot gevolg. Er worden burgerdoelen geraakt, waaronder ziekenhuizen, scholen, vluchtelingenkampen, en elektriciteits- en waterzuiveringsinstallaties. Human Rights Watch meldde ook het gebruik van witte fosfor door het Israëlisch leger.

Op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem hebben joodse kolonisten sinds 7 oktober hun gewelddadige aanvallen tegen Palestijnen geïntensiveerd. Ze krijgen daarbij de hulp van het Israëlisch leger. Dit resulteerde in honderden Palestijnse doden.

In het licht van deze geweldsescalatie is het van cruciaal belang dat het internationaal recht hoog in het vaandel gedragen wordt. Het doden, ontvoeren en gijzelen van burgers zijn ernstige schendingen van het oorlogsrecht. Willekeurige bombardementen en de collectieve bestraffing van een burgerbevolking gelden ook als schendingen van het internationaal humanitair recht. VN-experts waarschuwen voor een mogelijke "etnische zuivering" van Gaza en zelfs "genocide".

Het is van vitaal belang dat de wereld actie onderneemt om Israël duidelijk te maken dat de gruwelijke daden van Hamas het land op geen enkele wijze het recht geven om op grote schaal oorlogsmisdaden te plegen tegen Palestijnse burgers.

Oproep tot solidariteit

De recente gebeurtenissen in de Gazastrook beroeren heel wat mensen. Over heel de wereld geven ze uiting aan hun solidariteit met de Palestijnen en eisen ze een rechtvaardige oplossing voor deze aanhoudende crisis, veroorzaakt door decennia van bezetting, apartheid en mensenrechtenschendingen.

Het is onze morele plicht om ons te verenigen in solidariteit met het Palestijnse volk en om te streven naar een rechtvaardige vrede in de regio, te beginnen met een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Via deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen. Ook jij kan meedoen. Wat kan jij doen?

  • Informeer jezelf! Check de basisinfo voor een historisch overzicht van de Palestijnse kwestie en de Israëlische bezettingspolitiek.
  • Spreek je uit! Bij familie, vrienden en op jouw sociale media.
  • Maak je steun voor Palestijnse rechten zichtbaar! Hang onze poster aan je ruit.
  • Teken de petitie van 11.11.11! Eis mee dat er een onmiddellijk staakt-het-vuren wordt ingesteld en dat de EU streeft naar een stopzetting van de oneindige cirkel van geweld.
  • Kom op straat! Neem deel aan een van de vele acties of organiseer zelf iets in jouw gemeente. Houd onze kalender in de gaten of contacteer ons, zodat we kunnen bespreken hoe we je actie kunnen ondersteunen.
  • Steun de BDS-campagne! De boycot, desinvestering en sancties-campagne is een door Palestijnen geleide, vreedzame verzetsbeweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Steun onze strijd voor een vreedzame en rechtvaardige wereld en word lid!

Basisinfo over dit thema

Poster Gaza

Image
voor poster

Hang nu jouw eigen Palestina-poster aan je raam en maak je steun zichtbaar!

BDS-beweging

Image
bds

De Boycot, Desinvestering & Sancties-beweging (BDS) wil een einde brengen aan de internationale steun voor de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen.

Word vrijwilliger

Wil je bijdragen aan de opbouw van een vreedzame internationale samenleving? Word dan vrijwilliger bij Vrede.