Image
banner palestina
De Gentse Coalitie voor Palestina, een stem voor gerechtigheid in Gaza
Actieverslag
3 minuten

In een tijd waarin politieke lafheid en internationale stilte de Palestijnse kwestie omgeven, tonen de acties van de Gentse Coalitie voor Palestina* aan, dat samenwerking vruchten afwerpt. 

Ze vormen een lichtpunt in de politieke duisternis en illustreren de positieve resultaten van burgerbetrokkenheid. De stad Gent verdient alle lof voor het luisteren naar zijn burgers, en voor het omzetten van de eisen van de coalitie in concrete acties. Eind november 2023 kondigde Gent immers aan dat het niet langer producten zou aankopen van Israëlische bedrijven die actief zijn in de bezette Palestijnse gebieden. De gemeenteraad riep andere Belgische steden en hogere overheden op om hetzelfde te doen. Daarnaast vroeg Gent een onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden in Israël en de Palestijnse gebieden. In een eerdere motie had de Gentse gemeenteraad al opgeroepen tot een staakt-het-vuren en respect voor het internationaal recht.

Een voorbeeld voor de wereld

De stad Gent fungeert als een voorbeeld voor andere steden in België, Europa, en zelfs wereldwijd, waarbij ze in dit dossier een pad effent voor de actieve betrokkenheid van burgers bij het vormgeven van beleid. Natuurlijk blijft dit het absolute minimum. Op het moment van dit schrijven, worden in Gaza nog steeds dagelijks kinderen vermoord door Israëlische bombardementen. Dit benadrukt de politieke nalatigheid en het pijnlijk stilzwijgen van ons land en van Europa, waarbij het vreemd is dat we onze stadsinitiatieven al als een soort 'overwinning' beschouwen.

En toch is het engagement van onze stad belangrijk, vooral gezien het heersende politieke klimaat dat vaak gekenmerkt wordt door terughoudendheid met betrekking tot de Palestijnse kwestie, en waarin sociaal-culturele middenveldorganisaties openlijk geïntimideerd worden door de eigen minister van Cultuur. 

Maar laten we focussen op de inhoud en de boodschap van de Gentse Coalitie voor Palestina. De trieste mijlpaal van 100 dagen genocide in Gaza is inmiddels overschreden - een huiveringwekkende reminder aan de urgente noodzaak om actie te ondernemen. Meer dan 25.000 doden, waaronder minstens 10.000 kinderen, 60.000 gewonden en 1,9 miljoen ontheemden illustreren waarom we als coalitie oproepen tot een onmiddellijke en permanente wapenstilstand, het einde van de bezetting van de Palestijnse gebieden en de ontmanteling van het Israëlisch apartheidsregime.

Doorbreek de politieke stilte

De Gentse Coalitie voor Palestina roept de Belgische regering en alle wereldleiders op om niet langer in stilte toe te kijken terwijl onschuldige levens aan sneltempo verloren gaan. Het is tijd om het genocidale karakter van deze oorlog te erkennen en beleidsmakers aan te sporen om het voorbeeld te volgen van Zuid-Afrika, dat Israël voor het Internationaal Gerechtshof daagde wegens genocide. Dagelijks wordt het genocidale karakter van deze oorlog bewezen door de acties en uitspraken van het leger, de regering, de media en andere instanties in Israël. Er moet dringend een einde komen aan de genocide in Gaza! 

De burgers van Gent tonen dat samenwerking en betrokkenheid resultaten kunnen opleveren. Het is nu aan België en Europa om de luide roep om gerechtigheid te beantwoorden. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om deze roep te ondersteunen en zoveel mogelijk te versterken. Solidariteit blijft ons krachtigste wapen. De boodschap is duidelijk: het bloedvergieten moet stoppen en er moet gerechtigheid komen voor het Palestijnse volk.  

*De Gentse Coalitie voor Palestina bestaat uit: Vrede vzw, Palestina Solidariteit, Intal, Labo vzw, Gent zonder Grenzen, Beitna, JongSocialisten, Gents ActiePlatform Palestina, Hart Boven Hard Gent, Karibu Wereldkoor, Gents Kunstenoverleg, Solidarity Network UGent, Comac, Vredesoverleg Gent, Gent Samen Solidair, Masereelfonds, Een Hart voor Vluchtelingen, Victoria Deluxe, Middle East and North Africa Research Group UGent, LEF Links Ecologisch Forum, Pax Christi, SAP en Splinter vzw.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.