Image
genocide

SVM

Meer dan 800 organisaties wereldwijd ondertekenen brief die aandringt op internationale steun voor Zuid-Afrika's genocidezaak tegen de staat Israël
Persbericht
5 minuten

Een nieuwe coalitie roept op tot wereldwijde mobilisatie voor de hoorzitting van het Internationaal Gerechtshof, die begint op 11 januari. De zaak werd eind 2023 aangespannen door Zuid-Afrika tegen Israël wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen onder het Genocideverdrag.

De pas opgerichte 'International Coalition to Stop Genocide in Palestine' (ICSGP) stelde op 3 januari 2024 een brief* op, die op minder dan een week tijd door meer dan 800 organisaties van overal ter wereld ondertekend werd. Naast de initiatiefnemende organisaties die hier vermeld worden, vertegenwoordigen de ondertekenende organisaties brede sociale bewegingen, waaronder de 'World March of Women' en de 'International People’s Assembly', door Palestijnen geleide organisaties en Palestijnse solidariteitsbewegingen zoals de Palestijnse Algemene Federatie van Vakbonden en de 'Palestinian NGO Network', maar ook mensenrechten- en juridische groeperingen, vakbonden en religieuze organisaties van alle geloofsovertuigingen.

"Het is belangrijk dat La Via Campesina het Zuid-Afrikaanse initiatief steunt. Wat er gebeurt in Palestina is een gruweldaad. Vooral het gebruik van honger als oorlogswapen is onderdeel van een genocidestrategie die we aan de kaak moeten stellen. De verdrijving van boeren en landroof in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever maken ook deel uit van een strategie van etnische zuivering", zegt Morgan Ody van de ‘Confédération paysanne’ (Frankrijk) en algemeen coördinator van La Via Campesina International. “La Via Campesina roept de regeringen van de wereld -en in het bijzonder progressieve regeringen en regeringen in het Zuiden- op om alles te doen wat in hun macht ligt om een einde te maken aan Israëls apartheid en kolonisatie. Deze regeringen hebben de verantwoordelijkheid om hun inspanningen te coördineren om een toekomst te garanderen voor Palestina en voor alle Palestijnen, en ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor Israëls misdaden tegen de menselijkheid ter verantwoording worden geroepen."

De brief van de coalitie vraagt alle ondertekenende organisaties om er bij hun "regeringen op aan te dringen om onmiddellijk een Verklaring van Interventie in te dienen ter ondersteuning van de Zuid-Afrikaanse rechtszaak tegen Israël, met het oog op het beëindigen van het moorden in de bezette Palestijnse gebieden". Tot nu toe hebben Maleisië, Turkije en de Organisatie van Islamitische Samenwerking, die 57 lidstaten op vier continenten vertegenwoordigt, publiekelijk hun steun uitgesproken voor de zaak van Zuid-Afrika. Jordanië meldt dat het van plan is om de juridisch meer substantiële stap te zetten een Verklaring van Interventie in te dienen. Leden van de ICGSP werken nauw samen met een aantal andere landen die bezig zijn hetzelfde te doen. (Op maandag 8 januari kondigde Bolivia aan dat het zich zou aansluiten bij de Zuid-Afrikaanse aanklacht.)

"De Zuid-Afrikaanse aanklacht bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) markeert een kritiek moment dat de wereldwijde wil test om de wetten en systemen te redden die zijn ontworpen om niet alleen de mensenrechten te beschermen, maar om de mensheid zelf te behoeden," benadrukt Lamis Deek, medeoprichter van ‘The Global Legal Alliance for Palestine’ en de ‘PAL Commission on War Crimes’. "Genocide is de hoogste misdaad en geen enkele is zo publiekelijk gedocumenteerd als de Israëlische genocide in Palestina. De oprechtheid van de toewijding van staten aan de principes van de Conventie van Genève en het Genocideverdrag wordt nu zwaar op de proef gesteld. Het minste wat staten kunnen doen is Verklaringen van Interventie indienen als een klein onderdeel van het nakomen van hun verplichtingen onder Artikel 1 van het Genocideverdrag, om hun bevolking - en de mensheid - ervan te verzekeren dat ze hun moreel kompas niet hebben verloren en ook geen afstand hebben genomen van hun verplichtingen onder het internationaal recht.

De brief, die open is voor ondertekening, stelt:

"Veel landen hebben terecht hun afschuw uitgesproken over de genocidale acties, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die worden gepleegd door de Israëlische staat tegen Palestijnen. Israëlische bezettingstroepen hebben sinds 7 oktober 2023 ziekenhuizen, huizen, vluchtelingencentra van de Verenigde Naties, scholen, gebedshuizen en vluchtroutes gebombardeerd, en hebben tienduizenden Palestijnen gedood en verwond. Meer dan de helft van de doden zijn vrouwen en kinderen. Israëlische leiders hebben schaamteloos genocidale verklaringen afgelegd waarin ze openlijk hun intentie uitdrukken om de Palestijnen permanent en volledig van hun eigen land te verdrijven." 

Ondanks het duidelijk bewijs van de genocidale acties die dagelijks worden gepleegd door de Israëlische bezettingstroepen, doet Israël actief een beroep op naties om zijn wreedheden te ontkennen en de rechtszaak aangespannen door Zuid-Afrika te veroordelen. De Verenigde Staten, een belangrijke steunpilaar van de Israëlische staat die in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties al drie maal een veto heeft gesteld tegen resoluties die oproepen tot een staakt-het-vuren, staat op dit moment alleen in het ontkennen dat Israël genocide pleegt.

Edith Ballantyne, voormalig secretaris-generaal en internationaal voorzitter van de ‘Women's International League for Peace and Freedom’, waarschuwt: "Ik schrijf vanuit mijn persoonlijke tien decennia tellende ervaring, die twee wereldoorlogen omvat en het fascisme heeft meegemaakt, met de absolute overtuiging dat de grond van het conflict moet worden opgelost op wettelijke, politieke en geweldloze wijze, als de enige manier om de permanente vrede te bewerkstelligen die de wereldvolkeren zo hard nodig hebben en die noodzakelijk is voor het overleven van onze planeet." Ze voegt eraan toe: "De Women's International League for Peace and Freedom werkt rond het conflict in het Midden-Oosten sinds de jaren 1920, toen ze inzag dat wat er gebeurde in Palestina voorbestemd was om catastrofaal te worden. De genocidale oorlog die de regering van Israël voert in de bezette Palestijnse gebieden tegen het Palestijnse volk moet worden gestopt. Ik roep iedereen op om er bij hun regeringen op aan te dringen dat ze de principes van het VN-Handvest en het internationaal recht, inclusief de mensenrechten en het humanitair recht, zouden naleven."

Het Internationaal Gerechtshof, ook wel het Wereldgerechtshof genoemd, zal de zaak van Zuid-Afrika tegen de Israëlische staat op 11 en 12 januari 2024 horen. De ICSGP roept ondertekenende organisaties op om tijdens de hoorzitting in Den Haag deel te nemen aan acties ter ondersteuning van de zaak, en om deze week lokale acties en wakes te organiseren, inclusief uitingen van dankbaarheid en solidariteit aan de Zuid-Afrikaanse ambassades. 

Details over de hoorzitting en waar deze te zien is, vind je hier: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240103-pre-01-00-en.pdf 

*De volledige tekst van de brief en de geactualiseerde lijst van ondertekenaars, waaronder Vrede vzw, vind je hier: https://bit.ly/Genocide_Convention_Letter


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.