Image
banner
Gentse Coalitie voor Palestina mobiliseert 750 demonstranten voor vreedzame mars
Actieverslag
2 minuten

De Gentse Coalitie voor Palestina organiseerde op maandag een indrukwekkende mars door de straten van het centrum. 750 deelnemers verzamelden zich op de Vrijdagmarkt en trokken samen naar het Gentse stadhuis. Met de optocht wilden ze een krachtig pleidooi ondersteunen voor een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren in Palestina. Ze eisten van het stadsbestuur dat het niet bij de pakken blijft zitten.

Voorafgaand aan de gemeenteraad werd een delegatie van de coalitie en de Palestijnse gemeenschap in Gent hartelijk ontvangen door burgemeester De Clercq en schepenen Hafsa Al-Bazioui en Astrid De Bruycker. In een constructief gesprek lichtten de Palestijnen de situatie in Gaza toe, en benadrukten ze hoe de Gentse Palestijnse gemeenschap deze realiteit ervaart.

De delegatie bedankte het stadsbestuur voor de genomen stappen, waaronder de recent aangenomen motie tijdens de gemeenteraad van 27 november 2023, die onder andere pleit voor de uitsluiting van bedrijven die verdienen aan de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. De burgemeester benadrukte tijdens het gesprek dat de stad altijd de kant van het internationaal recht zal kiezen en zal blijven oproepen tot een onmiddellijke wapenstilstand.

Schepen Al-Bazioui en De Bruycker lichtten toe dat het stadsbestuur de genomen stappen formeel en informeel heeft gecommuniceerd naar de federale overheid en druk uitoefent. De coalitie drong echter aan op verdere actie, waarbij ze België en de EU opriep om meer druk uit te oefenen op Israël. De eis aan het Gents stadsbestuur was: pleit op de hogere politieke echelons voor een wapenleveringsverbod aan Israël en andere economische en diplomatieke sancties, bijvoorbeeld de opschorting van het Associatieakkoord tussen Israël en de EU. Deze ontmoeting was slechts een begin: de burgemeester en schepenen nodigden de delegatie uit voor een dieper vervolggesprek in de nabije toekomst. 

Ondertussen blijven de Gentenaars actievoeren. Een nieuwe demonstratie staat gepland op zaterdag 23 december. De mars start om 14.00 uur aan de Oude Beestenmarkt en eindigt aan het Sint-Pietersplein. We nodigen je uit om erbij te zijn. Meer informatie vind je hier

Bekijk hier onze solidariteitscampagne met de Palestijnen.  

De Gentse Coalitie voor Palestina, bestaande uit diverse organisaties zoals Vrede vzw, Intal, Palestina Solidariteit, Gents Kunstenoverleg, Labo vzw, EPAJ vzw, Beitna, Gent Zonder Grenzen, Hart boven Hard Gent, MENARG UGent, Hart voor Vluchtelingen, Masereelfonds, Gents Aktieplatform Palestina, Gent Samen Solidair, Solidarity Network UGent, Comac, Victoria Deluxe, Pax Christi, Jongsocialisten, Karibu Wereldkoor, en Vredesoverleg Gent, blijft vastberaden om aandacht te blijven vragen voor de situatie in Palestina.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.