Image
banner
Gentse studenten bezetten universiteitsgebouw
Actieverslag
5 minuten

Ongeveer 150 studenten van de Universiteit Gent (UGent) zijn gisterenmiddag, op 6 mei 2024, begonnen met de bezetting van het Universiteitsforum, of kortweg UFO, in de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat. Het initiatief komt van 'Ghent Students For Palestine' en 'End Fossil Gent' en wordt gesteund door de Gentse Coalitie voor Palestina, een collectief van organisaties en bezorgde burgers die opkomen voor de basisrechten van de Palestijnen en tegen de genocide in Gaza. Vrede vzw maakt deel uit van deze coalitie.

De organisatoren van de bezetting eisen dat de Gentse universiteit onmiddellijk alle samenwerkingsverbanden beëindigt met Israëlische instellingen die medeplichtig zijn aan de aanhoudende etnische zuivering van Palestijnen. Dat moet gebeuren op alle niveaus, inclusief multilaterale samenwerkingsverbanden. De actie werd enkele dagen geleden al aangekondigd, nadat de raad van bestuur van de universiteit vorige week vrijdag geen gehoor gaf aan de eisen van de studenten.

De universiteit van Gent heeft momenteel samenwerkingen lopen met 18 verschillende Israëlische instellingen, waarvan er tien het Israëlisch leger ondersteunen. Dit werd aangetoond via een intern onderzoek door de Mensenrechtencommissie van UGent. Deze commissie dient het bestuur van de universiteit te informeren en te adviseren over de wenselijkheid van samenwerkingen en over mogelijke maatregelen om mensenrechtenschendingen gelieerd aan deze samenwerkingsverbanden te vermijden. Het advies van de commissie om de lopende samenwerkingen met Israëlische instellingen grondig te heroverwegen en eventueel te beëindigen, werd echter door rector Rik Van de Walle en de raad van bestuur van de universiteit terzijde geschoven. Ugent heeft ervoor gekozen om haar verbintenissen voort te zetten zonder transparantie of verantwoording. Het gebrek aan openheid over de aard en de omvang van deze banden is zeer onrustwekkend en roept ernstige ethische vragen op. Het is vooral verontrustend gezien de lopende procedure tegen Israël wegens genocide, die werd aangespannen door Zuid-Afrika voor het Internationaal Gerechtshof, waarin het Hof voorlopige maatregelen heeft bevolen die tot op heden niet zijn nageleefd.

De eisen van de Gentse studenten

Met een stil protest in het UFO eisten de studenten vorige week vrijdag een publieke lijst met de precieze banden en budgetten tussen de UGent en Israëlische instituten, en een actieplan waarin de universiteit uiteenzet hoe ze alle samenwerkingen met Israëlische instellingen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen in Gaza en tegen het Palestijnse volk in het algemeen, wil stopzetten. Ze eisen dat de universiteit een politiek standpunt inneemt over de kwestie en dat zij oproept tot een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren, zodat levensnoodzakelijke humanitaire hulp Gaza kan bereiken. De Gentse Coalitie voor Palestina steunt deze eisen en vroeg om meer transparantie van de universiteit ten opzichte van de studenten, het personeel en de Gentse burgers. Er werd aangedrongen  op een publiek debat en een transparante en inclusieve dialoog met studenten, docenten, experts en burgers om de bezorgdheid over de samenwerkingen met Israëlische instellingen aan te kaarten. 

Nadat geen gehoor werd gegeven aan de eisen van de studenten -ook niet na de publicatie van een open brief die het initiatief van de studenten ondersteunt en ondertekend werd door heel wat professoren en andere werknemers van de universiteit- werd gisterenmiddag overgegaan tot de bezetting van het UFO. Tijdens de bezetting worden workshops en panelgesprekken georganiseerd rond de Palestijnse kwestie en de genocide in Gaza. Er is plaats om te studeren en men creëerde een veilige ruimte waar studenten in alle rust kunnen vertoeven, vrij van prikkels. De namen van de gedode slachtoffers in Gaza worden op een doek geborduurd en er is zelfs een 'weggeefwinkel' waar studenten kleding kunnen doneren en gratis kunnen meenemen. Er wordt ook eten en drinken voorzien voor de deelnemende studenten, onder andere door het VIERNULVIER Café (de vroegere Vooruit). Het is niet de intentie van de actievoerende studenten om andere studenten te beletten hun lessen bij te wonen. Iedereen kan het gebouw nog steeds vrij in en uit gaan, en wanneer er colleges plaatsvinden in het auditorium, roepen de studenten geen slogans. Iedereen is welkom om te komen kijken, luisteren en de studenten een hart onder de riem te steken (Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent).

Steun voor Rafah en de Gentse studenten

Gisterenavond trok een groep activisten -onder meer op initiatief van de Gentse Coalitie voor Palestina- alvast in een korte optocht naar het UFO om de studenten te steunen. Toen het Israëlisch leger zondagavond een 'evacuatiebevel' uitvaardigde voor Rafah, werd duidelijk dat er snel een grondoffensief zou plaatsvinden in deze stad in het zuiden van Gaza die grenst aan Egypte. Daarop riep de Coalitie op maandag de hele dag op tot een spontane en noodzakelijke protestactie die avond op het Woodrow Wilsonplein (Gent Zuid). Het Israëlisch leger droeg de Palestijnen in Gaza al vroeg in de oorlog op om naar Rafah te 'evacueren', waar ze zogenaamd veilig zouden zijn, maar bleven de plaats toch geregeld bombarderen. Ondertussen zitten er meer dan 1,7 miljoen Palestijnen samengepakt in Rafah, het grootste deel intern ontheemden. De levensomstandigheden zijn er mensonterend, er heerst honger en ziektes tieren er welig. Een grondoffensief van het Israëlisch leger in Rafah zal ongetwijfeld tot een bloedbad leiden, aangezien de Palestijnen geen uitweg hebben om te vluchten. 

Ongeveer 150 activisten verzamelden gisterenavond aan het Zuid om een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren te eisen voor Gaza. Vervolgens trokken ze naar het UFO om hun steun te betuigen aan de studenten die het gebouw bezetten. 

Als lid van de Gentse Coalitie voor Palestina steunt Vrede vzw de bezettingsactie van de Gentse studenten. Het is noodzakelijk dat UGent resoluut actie onderneemt om haar reputatie als pleitbezorger van mensenrechten, gerechtigheid en academische integriteit hoog te houden.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.