Mailactie: Vraag uw politieke partij naar haar standpunt over de boycot van Israël

Image
banner
Mailactie: Vraag uw politieke partij naar haar standpunt over de boycot van Israël
Artikel
2 minuten

De voortdurende situatie in Gaza blijft schrijnend en vereist duidelijke antwoorden van onze vertegenwoordigers.

Met de komende verkiezingen is het belangrijker dan ooit om te weten waar politieke partijen staan ten aanzien van de Palestijnse kwestie. Daarom organiseert de Gentse Coalitie voor Palestina een mailactie om politici te vragen naar hun standpunt over een boycot van Israël en gerelateerde sancties.

Wij nodigen u uit om onderstaande voorbeeldmail over te nemen en te versturen naar de politici waarvoor u overweegt te stemmen. U kunt heel wat mailadressen van functionarissen en parlementairen vinden op de websites van de federale overheid, het Vlaams Parlement, of het Europees Parlement

Bedankt!

Onderwerp: Dringende Vraag Over Boycot van Israël en Palestijnse Kwestie: Standpunt voor de Verkiezingen

Geachte,

Met de naderende verkiezingen is het voor mij van essentieel belang om uw standpunt te kennen met betrekking tot de voortdurende genocide door Israël in Gaza. Specifiek vraag ik uw antwoord op de volgende vragen:

  1. Bent u voor of tegen een volledige boycot van Israël als reactie op het aanhoudend geweld tegen Palestijnen? Dit omvat bestaande en toekomstige relaties met instellingen, universiteiten, organisaties, bedrijven, enz.
  2. Pleit u voor concrete sancties tegen Israël, inclusief een militair embargo, als reactie op zijn acties in de Gazastrook?
  3. Steunt u de klacht van Zuid-Afrika tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) wegens schendingen van het Genocideverdrag?

Het is essentieel om te benadrukken dat deze vragen niet enkel politiek van aard zijn, maar zouden moeten leiden tot de dringende acties die nodig zijn om de humanitaire crisis aan te pakken, en rechtvaardigheid en verantwoording in de regio te bevorderen.

Als kiezer vind ik het belangrijk om te weten waar u en uw partij staan ten aanzien van deze kwesties, omdat ze een directe impact hebben op internationale betrekkingen en mensenrechten.

Ik kijk uit naar uw snelle en duidelijke reactie op deze cruciale vragen.

Met vriendelijke groet,

Een bezorgde burger.

Bijlage


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.

Basisinfo

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.


Source URL: https://vrede.be/nieuws/mailactie-vraag-uw-politieke-partij-naar-haar-standpunt-over-de-boycot-van-israel