“Erdogan wil een Arabische riem creëren die de Koerdische regio’s in Syrië en Turkije scheidt”

Image
“Erdogan wil een Arabische riem creëren die de Koerdische regio’s in Syrië en Turkije scheidt”
Foto: LDB
“Erdogan wil een Arabische riem creëren die de Koerdische regio’s in Syrië en Turkije scheidt”
Artikel
3 minuten

Interview van Radio Centraal met Ludo De Brabander over de inval van het Turks leger in noordelijk Syrië.

(Het interview van 12/10 kan beluisterd worden op de website van Redactie Radio Centraal)

“Erdogan wil de vluchtelingen die nu in Turkije zitten vestigen in het Koerdisch gebied in Noord-Syrië, door het bouwen van 140 nieuwe dorpen. Een onrealistisch plan dat gelijkenissen vertoont met het nederzettingenbeleid van Israël in de Westelijke Jordaanoever.”

“De Syrische regering is blij met de verzwakking van de Koerden die een tegenstander zijn. Anderzijds protesteert Damascus tegen de schending van het grondgebied door Turkije en kijkt het met argwaan naar de steun van Turkije aan het ‘Nationaal Syrisch leger’ (de nieuwe naam van het oppositionele Vrije Syrische Leger, FSA) waar ook gewapende salafistische milities deel van uitmaken. Het resultaat kan een groot gebied zijn in het noorden dat in handen is van oppositie met een versterkte rol van die extremistische milities.”

“Dit wordt een langdurige operatie van Turkije. Na de huidige militaire fase door het Turks leger is het de bedoeling dat de toestand in het noorden geconsolideerd wordt. Door de Syrische milities meer op het voorplan te laten komen en door het oprichten van een aantal militaire basissen. Daarna wordt van daaruit naar het zuiden doorgestoken. Erdogan heeft altijd gesproken over een bufferzone van 30 kilometer maar er zijn geruchten dat het Turks leger zou doorstoten tot Raqqa en dat is heel ver in het Syrisch grondgebied.”

“De Koerden weten al lang dat de VS geen betrouwbare bondgenoot was en ideologisch zelfs een tegenpool is van de beweging. Maar ze hadden geen keuze en moest elke steun die ze kregen aannemen.
De Russen speculeren erop dat Noord-Syrie de steun zal moeten inroepen van Damascus waardoor het project van het ‘democratisch confederalisme’ ongedaan zal gemaakt worden en het gebied weer geïntegreerd wordt in Syrie. Maar Turkije en Rusland steunen elkaars tegenstanders.”

“Het confederalisme van het gebied in Noord-Syrie dat nu aangevallen wordt is een totaal ander ideologisch project dan dat dat N-VA naar schuift.  Het confederalisme in Noord-Syrie is emancipatorisch, neemt afstand van de natiestaat, is progressief en basis-democratisch, streeft gender gelijkheid na en heeft respect voor de etnisch culturele diversiteit van de regio.”

“De EU overweegt nu sancties tegen Turkije maar had al lang geleden een beleid moeten voeren om dit te voorkomen. Men wist dat die invasie op komst was. En wat de NAVO betreft is het duidelijk dat men binnen de organisatie er niet in slaagt om Turkije in te tomen. Al er vanuit Syrië een tegenaanval zou komen dan zouden de andere NAVO landen Turkije militair zelfs moeten bijstaan volgens Artikel 5 van het NAVO verdrag. Anderzijds stelt Artikel 1 van het verdrag dat de NAVO het VN handvest respecteert en staat voor bewaren van vrede.”


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.


Source URL: https://vrede.be/nieuws/erdogan-wil-een-arabische-riem-creeren-die-de-koerdische-regios-syrie-en-turkije-scheidt