Meer dan driekwart van de Belgische bevolking wil een verbod op kernwapens

Image
Meer dan driekwart van de Belgische bevolking wil een verbod op kernwapens
Meer dan driekwart van de Belgische bevolking wil een verbod op kernwapens
Persbericht
4 minuten

Uit een nieuwe enquête blijkt dat steeds meer Belgen over de partijgrenzen heen oproepen tot nucleaire ontwapening. Een persbericht van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens, waarvan Vrede vzw een actief lid is.

Steeds meer Belgen roepen op tot nucleaire ontwapening van ons land, en dit over de partijgrenzen heen. Dat is het resultaat van een representatieve opiniepeiling (*) die werd uitgevoerd op 30 november 2020 door YouGov op vraag van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) en de Belgische Coalitie tegen Kernwapens.

Na de peiling uit 2019 die naar aanleiding van de federale verkiezingen werd georganiseerd, liet de Belgische Coalitie een nieuwe peiling met dezelfde vragen uitvoeren om de evolutie van de Belgische publieke opinie ten aanzien van kernwapens in kaart te brengen. De nieuwe peiling bevestigt dat een steeds groter deel van de Belgische bevolking de oproep tot kernontwapening steunt, ongeacht de politieke voorkeuren van de respondenten.

De meest opvallende resultaten zijn:

77% wil dat België het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) ondertekent, een serieuze toename in vergelijking met de 64% voorstanders in mei 2019. Slechts 11% is tegen een ondertekening van het TPNW.

- Een 2/3de meerderheid (66%) zegt voorstander te zijn dat België als één van de eerste NAVO-lidstaten het TPNW ondertekent, ook al zou dit grote druk vanuit de VS kunnen veroorzaken. Slechts 15% stelt hier tegen te zijn.

- Een stevige meerderheid (57%) vraagt de kernwapens uit Kleine Brogel te verwijderen. Dit is een duidelijke toename tegenover mei 2019 toen 49% voor de verwijdering van de kernwapens was.

- Tot slot is er ook een duidelijke meerderheid (51%) tegen de uitrusting van de nieuwe F35s met een nucleaire capaciteit. Slechts 26% zou hier voorstander van zijn.

België, kom uw engagement uit het regeerakkoord na!

De nieuwe resultaten tonen aan dat er een brede steun is van de Belgische bevolking voor het engagement van de regering om “na te gaan hoe het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens een nieuwe impuls kan geven aan de multilaterale nucleaire ontwapening”. Als gevolg van de 50ste ratificatie in oktober 2020, is de termijn van 90 dagen ingegaan, waarna het TPNW in werking zal treden (op 22 januari 2021).

Het engagement in het regeerakkoord, en de overduidelijke steun van de Belgische bevolking, zou België moeten aanmoedigen de resolutie inzake het TPNW die op maandag 7 december ter stemming voorligt op de Algemene Vergadering van de VN te steunen. In de resolutie wordt een oproep gedaan aan alle landen die dat nog niet hebben gedaan om het TPNW te ondertekenen.

Wat met de kernwapens in Kleine Brogel?

De opiniepeiling komt bovendien op een belangrijk keerpunt aangezien België binnenkort nieuwe kernkoppen (B61-12) zal ontvangen van de VS ter vervanging van de huidige kernkoppen in Kleine Brogel. Deze nieuwe bommen, die vorige week voor het eerst getest werden door de VS, zouden in ons land toekomen in 2022-2024. Nu blijkt echter dat een grote meerderheid van de bevolking dit niet wil.

Nucleaire capaciteit gevechtsvliegtuigen: bevolking is tegen, maar beslissing lijkt al gevallen

Tot slot tekent zich op het vlak van de nucleaire capaciteit van onze gevechtsvliegtuigen ook een steeds groter wordende groep tegenstanders op. De luchtcomponent van het Belgische leger is opgeleid en uitgerust om de in België gestationeerde kernbommen te transporteren en droppen. Het zijn vandaag de F16 gevechtsvliegtuigen die deze nucleaire capaciteit uitvoeren. De regering Michel besloot 34 F35 gevechtsvliegtuigen aan te schaffen, met het oog op een verlenging van deze nucleaire capaciteit.

Officieel werd er nog geen beslissing genomen over de toekomstige nucleaire capaciteit van de F35s, deze zou genomen moeten worden door de nieuwe regering. Toch kwamen er enkele zorgwekkende berichten van de Minister van Defensie Dedonder tijdens de Commissie van Defensie op 14 oktober die ons doen vrezen dat de beslissing al genomen werd zonder enige inspraak van het parlement. Op 23 oktober stuurde de Coalitie een brief naar de minister met een vraag tot verheldering. Tot op heden ontvingen we antwoord noch bevestiging van ontvangst.

(*) Opiniepeiling online uitgevoerd van 23 tot 27 november 2020 bij 1.004 Belgen. De resultaten zijn gewogen en zijn representatief voor de respectievelijke bevolking boven de 18 jaar.


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.


Source URL: https://vrede.be/nieuws/meer-dan-driekwart-van-de-belgische-bevolking-wil-een-verbod-op-kernwapens