Persoonlijke gegevens

Mandaat domiciliëring

Type domiciliëring
euro
Ik verklaar akkoord te gaan met deze domiciliëring

Door dit mandaatdocument in te sturen geeft u de toestemming aan (1) Vrede vzw om invorderingen te sturen naar uw bank teneinde uw rekening te debiteren en (2) uw bank om uw rekening te debiteren naargelang de instructies ontvangen van Vrede vzw.

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een terugbetaling van een domiciliëring aan uw bank te vragen. De termijn om uw terugbetaling te vragen vervalt in principe 8 weken nadat het bedrag van uw rekening is gedebiteerd. Uw bank verstrekt u graag meer informatie over uw rechten en verplichtingen.

Begunstigde:
Vrede vzw
Dok Noord 4F203
9000 Gent
T: +32 9 233 46 88
Schuldeisernummer: BE46ZZZ040830925
IBAN: BE25 8939 4408 3382 BIC: VDSP BE 91