Image
Geef vredespolitiek een budget
1 mei: Europa voor vrede en solidariteit
Actie

Vrede vzw en Intal roepen op om mee te stappen in de 1 mei-optocht in Gent met een boodschap van vrede en solidariteit. Werknemers mogen niet langer de dupe zijn van oorlog en militarisering.

De Russische agressieoorlog in Oekraïne duwt de militaire uitgaven drastisch de hoogte in. De Belgische regering besliste eind januari om 10 miljard te investeren in oorlogsmaterieel, bovenop de 9,4 miljard van de vorige regering. Ook in andere NAVO-lidstaten gaan de budgetten sterk de hoogte in. We willen dat de militarisering stopt. Nu al is de NAVO-alliantie overbewapend met meer dan de helft van de wereldwijde en 17 keer de Russische militaire uitgaven.

De militarisering gaat ten koste van de menselijke veiligheid en slorpt budgetten op die nodig zijn voor de publieke dienstverlening, sociale bescherming, klimaatmaatregelen...

We veroordelen de Russische militaire agressie in Oekraïne en de oorlogsmisdaden door de strijdende partijen. We veroordelen eveneens de dreigementen met een kernwapenoorlog. Kernwapens moeten de wereld uit.

We vragen dat er alles aan wordt gedaan om in Oekraïne werk te maken van de-escalatie, een staakt-het-vuren en onderhandelingen. Er moet opnieuw ruimte worden gecreëerd voor een politieke oplossing. We vragen dat er eveneens inspanningen worden geleverd om een eind te maken aan het geweld in Jemen, Ethiopië, Syrië, Palestina,…

We vragen solidariteit met alle vluchtelingen, van welke afkomst ook.

Het is tijd voor een andere veiligheidsarchitectuur in Europa, een veiligheidssysteem dat gebaseerd is op dialoog, ontwapening en demilitarisering.

Afspraak: 1 mei om 10u45 in de Bagattenstraat (bankjes recht tegenover de Omgekeerde Wereld) te Gent.

Organisatie
Vrede vzw, Intal
Datum
-
Adres

Bagattenstraat 158
9000 Gent
België

Talen
Nederlands
Taaliconen
Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands. Meer info.