Image
soldaat Oekraïne
2 jaar oorlog in Oekraïne: STOP!
Actie

Op 24 februari gaat de oorlog in Oekraïne zijn derde jaar in. De vredesbeweging roept op om deel te nemen aan een protestwake om te wijzen op de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor onderhandelingen die moeten leiden naar een rechtvaardige en duurzame vrede. 

Afspraak 23/02 om 17u op het Europaplein te Brussel (voor het Centraal-station).

De afgelopen maanden heeft de oorlog zich ontwikkeld tot een echte loopgravenoorlog. Ondanks de militaire impasse, blijft het oorlogsgeweld even dodelijk en destructief, met aan beide zijden samen vele honderdduizenden doden tot gevolg. Eén op de vier kinderen in Oekraïne heeft nood aan dringende humanitaire hulp. De kostprijs van de vernietigingen in het land is opgelopen tot 380 miljard euro.

Desondanks zet Rusland zijn militaire operaties voort. Tegenstanders van deze oorlog in Rusland worden nog steeds hardhandig onderdrukt.

Van bij het begin van de Russische invasie stuurden de NAVO-landen, waaronder België, militaire steun richting Kiev. Naarmate het conflict aansleepte, werd die steun opgevoerd. Ook het type van het geleverde militair materieel veranderde. De wapens werden zwaarder en offensiever. Er werden zelfs wapens met verarmd uranium naar Oekraïne geëxporteerd, evenals clustermunitie, wat verboden is onder het internationaal recht. 

Ondanks de aanhoudende militaire steun, is er geen enkel perspectief op een militaire overwinning.

Na twee jaar wordt het steeds duidelijker dat de louter militaire aanpak weinig vooruitzichten biedt op vrede. De menselijke, maatschappelijke en milieukosten van het conflict enorm en verergeren dag na dag. 

Tegelijkertijd zien we nog steeds maar weinig ernstige inspanningen bij de betrokken partijen om via diplomatieke weg een einde te maken aan de vijandelijkheden en het internationaal recht te doen respecteren. Integendeel. De belofte van de levering van F16-gevechtsvliegtuigen in 2025 is slechts een van de indicaties dat de geesten nog steeds niet rijp zijn voor een politieke oplossing.

Het wordt tijd om te erkennen dat de oorlogspolitiek uitzichtloos is. De nodige lessen moeten worden getrokken: de wapens moeten het zwijgen worden opgelegd. De oorlog moet stoppen om verder bloedvergieten te voorkomen. Het beschermen van levens en het voorkomen van verdere vernietigingen moeten de belangrijkste politieke en diplomatieke prioriteiten worden.

Nu we twee jaar verder zijn, roepen we op om samen te komen om onze veroordeling van de Russische agressie van 2022 en ons verzet tegen deze oorlog te bevestigen. We willen ook benadrukken dat het belangrijk is om de concrete gevolgen van de oorlog aan te klagen, evenals van de impasse waarin hij is terechtgekomen. 

Als vredesbeweging willen we wijzen op de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor onderhandelingen die moeten leiden tot een rechtvaardige en duurzame vrede.

Organisatie
Europa voor Vrede en solidariteit
Datum
-
Adres

Europaplein (Centraal-Station)
1000 Brussel
België

Talen
Frans
Nederlands
Toegankelijkheid
De locatie is rolstoeltoegankelijk.