Image
banner
Congo happening in Eke-Nazareth

Congo Happening in Nazareth die zal plaatsvinden van 22 mei tot 30 juni met een variatie aan activiteiten om Congo en de initiatieven uit de Congolese diaspora in België op een genuanceerde manier in de kijker te zetten.

De berichtgeving over onze ex-kolonie of hoe België omgaat met haar koloniaal verleden en de Congolese mensen in de diaspora is vaak onbestaande of heel negatief.

Twee Congolese dames die in Nazareth zijn komen wonen, wilden daar verandering in brengen: er gebeuren ook heel veel positieve zaken en in de Belgische diaspora zijn ontzettend veel mensen met Congolese roots actief. Geld dat zij naar familie en projecten in Congo sturen bedraagt meer dan het dubbele van de officiële steun aan
ontwikkelingssamenwerking.

De Gris zette zijn schouders onder hun idee en de cultuurdienst en de sportdienst sprongen mee op de kar om een heel gevarieerd programma aan te bieden en een positieve uitwisseling tussen autochtonen en mensen uit de diaspora mogelijk te maken.

We beginnen al in mei en eindigen op het laatste weekend van juni, op Congo’s dag van de onafhankelijkheid.

Zie voor meer info op de website van de gemeente: nazareth.be/congohappening of in de agenda van ‘UIT IN VLAANDEREN’. 

Datum
-
Adres

Nazareth
België