Image
defend the defenders
Defend the Defenders
Actie

Op 10 december vieren we de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 73 jaar geleden. Sindsdien blijven sociale bewegingen wereldwijd onze basisrechten verdedigen. Daarom organiseren we met een brede coalitie van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties op 10 december een actie om die bewegingen te steunen.

Sociale bewegingen verdedigen onze basisrechten. Zo kwam waardig werk er dankzij stakingen, stopten inheemse groepen mijnbouwprojecten en plaatsten betogende jongeren klimaatrechtvaardigheid hoger op de agenda. Maar overal staan mensenrechtenverdedigers en sociale bewegingen onder druk: van lastercampagnes tegen organisaties, ontslagen omwille van engagement, arrestaties onder het mom van lockdownmaatregelen tot moorden omwille van het opkomen voor mensenrechten.

Elk jaar trekken we op 10 december onder het motto ‘Defend the Defenders’ de straat op om mensenrechtenactivisten en sociale bewegingen wereldwijd te steunen. Hoe de actie er dit jaar zal uitzien, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Stay tuned via: https://defendthedefenders2021.wordpress.com/

Organisatie
Defend the Defenders
Datum
Adres

België