Image
banner
Democratie zonder politiek | Lezing Rudi Laermans

De parlementaire democratie verkeert in crisis. De particratie holde die al langer uit. De slagkracht van democratisch verkozen beleidsmakers verdunde ook door het toegenomen belang van globale markten en transnationale instellingen, gaande van de Europese Unie tot het Internationaal Monetair Fonds. Het nettoresultaat is een bestel dat in naam nog wel democratisch is, maar waarin de gevolgde marsorders feitelijk worden bepaald door economische imperatieven, technocratische expertise, en de uitkomsten van ondoorzichtig overleg tussen publieke instellingen, private spelers en andere stakeholders.

Government wordt van langsom meer vervangen door governance, zonder veel electorale legitimiteit of parlementaire controle. Die nieuwe manier van besturen tast bovenal de kern van alle democratische politiek aan: de publieke strijd over de invulling van het algemeen belang, en de vertaling van de uitkomsten van die controverse in publiek aanvechtbaar beleid.

Het rechtspopulisme verwacht de remedie van een herstel van de nationale volkswil. Op links krijgt de idee van directe burgerdemocratie veel bijval: gelote inwoners beraden zich samen over hete hangijzers met het oog op een beargumenteerde consensus. Dat soort democratie van onderop verandert niets aan het geslonken stuurvermogen van overheden. En het is evengoed onpolitiek: deliberatieve enigheid vervangt politieke onenigheid.

Net als het volkspopulisme negeert het burgerpopulisme ook de wederzijdse afhankelijkheden tussen politiek en economie. Die beide sferen moeten dringend sterker worden gepolitiseerd. Dat is het programma van een transformatieve democratie die zich verbindt met de praktijk van een radicaal reformisme.

Rudi Laermans is socioloog, auteur en vertaler. Hij is emeritus-hoogleraar sociale theorie aan de Katholieke Universiteit Leuven en was gastdocent theorie aan meerdere kunsthogescholen. Recent publiceerde hij de essaybundel Ik, wij, zij (2020) en het boekessay Gedeelde angsten (2021). Als vertaler werkte hij mee aan Eigenzinnigheid, werk en geschiedenis. Over menselijke vermogens (2023) door Oskar Negt en Alexander Kluge. Laermans is tevens werkzaam als kunst- en cultuurcriticus en neemt actief deel aan het maatschappelijk debat.

Paul Verbraeken was een ongebonden kritische denker zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. In de geest van Paul geven we elk jaar het woord aan een eminent spreker die zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours

Sinds 2005 organiseren zijn vrienden jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds, Linx+ en een schare sympathisanten. Asp Editions publiceert de tekst van de lezing.

Praktisch:
Aanvang om 10.30u (deuren om 10.00u)
U krijgt ook de ASP publicatie met de tekst van de lezing.
Na de lezing bent u welkom op een drink

Om 13.00u is er een buffet.

Entreeprijs:
15€ voor de lezing (ASP-publicatie en drink inbegrepen)
40€ voor het buffet

(Lezing + boekje + drink + buffet = 55€)

Inschrijven voor 15 februari 2024
(via overschrijving op BE53 0015 2343 8853 (Bic: GEBABEBB) van Paul Verbraekenlezingen.)
(Gelieve bij de overschrijving je emailadres te vermelden)

Contact: paul.verbraeken.lezingen@gmail.com
Zie ook www.paulverbraekenlezingen.be

zaterdag, 2 maart, 2024 - 10:30

Datum
-
Adres

Zuiderpershuis
Waalsekaai 14
2000 Antwerpen
België