Image
iff
Oorlog als zelfverdediging? Een groot debat
Debat

De vraag naar een rechtvaardiging voor het voeren van een oorlog is even oud als de politieke filosofie zelf. De redenen waarom en hoe oorlogsgeweld verantwoord kan zijn, zijn doorheen de geschiedenis door uiteenlopende denkers gewikt en gewogen. Nu de oorlog in Oekraïne aantoont dat de vrede in Europa niet is verworven met altijddurende garantie, klinkt de vraag naar de 'rechtvaardige oorlog' opnieuw, en luider dan ooit nog voor mogelijk werd gehouden.

Het In Flanders Fields Museum wil op een meerstemmige en genuanceerde manier verhalen brengen over oorlog. Maar de ultieme drijfveer daarvoor is het uitdragen van een boodschap van vrede. Vrede is echter een complex en veelzijdig begrip, en in tijden van oorlog wordt spreken over -of pleiten voor- vrede alleen maar nog complexer.

In het licht van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en van de huidige internationale toestand(en), legt het museum de vraag naar de legitimiteit/illegitimiteit van het oorlogsbedrijf onverbloemd op de ronde tafel van een open debat. Ludo De Brabander, Tom Sauer, Annemarie Gielen en Tom Symoens gaan samen op zoek naar genuanceerde antwoorden. Maarten Van Alstein modereert het gesprek.

Organisatie
In Flanders Fields Museum
Datum
-
Adres

Museumcafé van In Flanders Fields Museum
Lakenhallen
Grote Markt 34
8900 Ieper
België

Talen
Nederlands
Taaliconen
Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed. Meer info.
Toegankelijkheid
De locatie is rolstoeltoegankelijk.