Image
banner
Pride is a Protest

No pride for some, without liberation for all!

De slogan "No pride for some, without liberation for all of us" was een centrale slogan tijdens de Stonewall protesten in juni 1969, die de strijd voor LGBTQIA+ rechten verbond met de burgerrechtenbeweging en de anti-koloniale strijd. In Pride Protest 2024 staat solidariteit met de strijd voor de vrijheid van de Palestijnse bevolking centraal. Het extreemrechtse regime in Israël, onder leiding van Netanyahu, maakt gebruik van queer rechten om de genocide op Palestijnen te rechtvaardigen (pinkwashing). Terwijl in Israël zelf het homohuwelijk niet legaal is en er geen staatssteun is voor genderaffirmerende chirurgie. Onder de invloed van conservatieve religieuze groepen worden queer-rechten verder onder druk gezet. De strijd van LGBTQIA+ personen is verbonden met de strijd van andere minderheden en moet de bevrijding van iedereen nastreven.

Our rights are under attack, stand up, fight back!

Waar extreemrechts en conservatieve partijen aan de macht komen, staan vrouwen en LGBTQIA+ rechten onder druk. In de VS verliezen queer jongeren toegang tot sport, tot boeken en tot leraren die hen zouden kunnen ondersteunen. Ook in Vlaanderen organiseert een anti-trans lobby zich. Het Vlaams Belang ziet trans en non-binaire personen als een bedreiging voor zogenaamde traditionele waarden. N-VA gaat mee in de retoriek dat over gender en homoseksualiteit spreken met kinderen geen plek kent in het onderwijs. Onder minister Ben Weyts werd seksuele opvoeding ook niet meer expliciet opgenomen in de nieuwe leerplannen in het hoger secundair. Bovendien valt Vlaams Belang transzorg bij minderjarigen aan. Het afschilderen van holebi’s en trans personen als ‘abnormaal’, een ‘afwijking’, zelfs als ‘pedofielen’, is verre van onschuldig, het normaliseert dagelijks geweld en intimidatie. Zo voelt 60% van de scholieren zich onveilig op school. Dit moet stoppen! Daarom moet Pride opnieuw een protest worden.

De wachtlijsten in de trans- en jeugdzorg hebben catastrofale gevolgen voor het welzijn van jongeren. Ook de wachtlijsten voor een sociale woning zorgen ervoor dat verhuurders vrij spel krijgen om te discrimineren. Wie in armoede leeft of dakloos is, loopt meer kans op geweld en discriminatie. Om het welzijn van iedereen en in het bijzonder LGBTQIA+personen te verbeteren, is er nood aan massale sociale investeringen. Maar rechtse partijen leggen de oorzaak van wachtlijsten, tekorten en bestaansonzekerheid bij migratie en de woke-ideologie. Zo maskeren ze de werkelijke oorzaken van ongelijkheid, namelijk een economisch systeem dat enkel draait om de winsten. Er zijn meer dan genoeg middelen, maar deze zijn in handen van de 1% rijksten. Dit is de elite die Vlaams-Belang net zoals andere traditionele partijen verdedigt.

Queer liberation, not rainbow capitalism!

Rechten op papier betekenen weinig en kunnen worden teruggedraaid in een samenleving waarin niet welzijn maar winsten centraal staan. Bovendien zit LGBTQIA+fobie diepgeworteld in de patriarchale gezinsstructuur van het kapitalisme. Hierin wordt de vrouw vaak belast met onbetaalde zorg en huishoudelijk werk. Binaire genderrollen, waarin mannen o.a. geassocieerd worden met dominantie en vrouwen met een zorgende rol, houden het kapitalisme in stand. LGBTQIA+ personen dagen die rollenpatronen uit. Een alternatief op het kapitalisme is broodnodig, daarom verbinden wij de strijd tegen LGBTQIA+fobie met de strijd voor een socialistisch alternatief. Een maatschappij waar de enorme rijkdommen en het maatschappelijk potentieel ten dienste staat van de noden en niet van de winsten.

Pride heeft een geschiedenis van strijd, die geleid heeft tot de wettelijke vooruitgang. Organiseer je met ons voor reële vrijheid en gelijkheid!

Investeer in onderwijs, zorg en welzijn, niet in wapens!

  • Voor degelijke lessen seksuele opvoeding, kleinere klassen, vorming en ondersteuning van onderwijspersoneel en gender inclusieve infrastructuur op elke school!
  • Voor gratis, toegankelijke en genderinclusieve zorg voor iedereen! Stop de wachtlijsten. Investeringen in psychologische hulpverlening redt levens! Trans of non-binair zijn mag niet leiden tot armoede, alle transzorg terugbetaald!
  • Niemand is vrij tot iedereen vrij is. Steun aan de Palestijnse bevrijdingsstrijd! Tegen imperialisme en bezetting!
  • Tegen verdeel- en heers. Niet de vluchtelingen of de LGBTQIA+personen ondermijnen onze levensstandaard, maar de winsthonger van het kapitalisme. Er is rijkdom genoeg: voor een samenleving in functie van de noden, niet de winsten.

Kom mee op straat zondag 30 juni!

Afspraak: 13u, Coyendanspark

Organisatie
Campagne ROSA Gent
Datum
-
Adres

Coyendanspark
9000 Gent
België