Image
Intussen in Afghanistan
Foto: Staff Sgt. Adam Mancini
Intussen in Afghanistan
Artikel
3 minuten

Het aantal burgerslachtoffers van de oorlog in Afghanistan lag in de periode van begin augustus tot eind oktober 2012 28 procent hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit is een scherpe ommekeer in de dalende trend van de eerste zes maanden van het jaar. In het derde kwartaal werden minstens 967 burgers gedood en 1590 anderen raakten verwond. Het algemeen beeld van de eerste tien maanden van 2012 geeft toch nog een daling van 4 procent qua burgerdoden en gekwetsten. Het UNAMA rapport (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) stelt dat 80% van deze burgerslachtoffers toe te wijzen is aan de gewapende opstandelingen in Afghanistan, en slechts 6 procent aan de operaties van het officiële leger en zijn bondgenoten.

Gewapende confrontaties en zelfgemaakte explosieven zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de incidenten. Sedert de VN officieel deze cijfers is gaan bijhouden in 2007 werden tot augustus dit jaar 13.431 burgerdoden geteld. Op de website iCasualties.org, een onafhankelijk groep die het aantal doden nagaat, staat de teller van het aantal gedode militairen sedert het begin van de oorlog op meer dan 2100 VS militairen en een kleine 1100 soldaten van de coalitielegers. Er zouden sedert januari 2012 zo'n 330 buitenlandse militairen het leven hebben gelaten. Dit jaar werden meer dan 50 buitenlandse soldaten en officieren gedood door Afghaanse politie en soldaten tijdens gezamenlijke operaties.

Het VN rapport slaat ook alarm over de verslechte humanitaire situatie van het land. De humanitaire hulp daalde met 50 procent dit jaar: van 900 miljoen dollar in 2011 naar 484 miljoen in 2012. De algemene ontwikkelingshulp steeg dan weer van 4 miljard in 2010 naar 6,3 miljard in 2012.

De Wereld Gezondheids Organisatie meldt van haar kant dat gedurende de eerste 10 maanden van dit jaar 540 gezondheidsinstellingen zich verplicht zagen hun activiteiten te stoppen omwille van onveiligheid of van gebrek aan financiële middelen, dit is een 40% verhoging vergeleken met vorig jaar.

De NAVO had tijdens de top in Lissabon van november 2010 besloten om de verantwoordelijkheid over de veiligheid in Afghanistan tegen eind 2014 over te dragen aan het Afghaanse bewind. Intussen zijn de gesprekken aan de gang over de militaire aanwezigheid van de VS en de NAVO na 2014. Het is nog niet duidelijk over hoeveel troepen het zal gaan. Geruchten over een cijfer van 25000 VS militairen, worden als voorbarig afgedaan.

De Belgische troepen die het vliegveld van Kaboel bewaakten werden dit najaar volledig teruggetrokken en vervangen door Hongaarse en Portugese soldaten. Er zijn nog tussen de 336 en 360 Belgische militairen in Afghanistan, zegt Defensie, voornamelijk in Kandahar waar er nog 6 Belgische F16's actief zijn, en ook in bepaalde noordelijke provincies waar ze Afghaanse militairen opleiden.

De NAVO heeft altijd zijn uiterste best gedaan om de Afghanistan oorlog als een vredesmissie af te schilderen, en de terugtrekking in 2014 als een bewijs gepresenteerd van het positief resultaat. In een recent rapport over Afghanistan stelt de International Crisis Group echter dat het land opnieuw op weg is naar frauduleuze verkiezingen, die elke hoop op stabiliteit onderuit halen de dag dat de Afghaanse regering zelf zal moeten instaan voor de veiligheid. “Het Afghaanse leger en de politie kunnen hun taak niet aan en zijn onvoldoende voorbereid voor de transitie”, heet het nog. “Een nieuw verknald verkiezingsproces en de daaropvolgende onrust zou het einde kunnen betekenen voor de nieuwe veiligheidsinstellingen. De mogelijkheid dat Karzaï dan de noodtoestand uitroept als middel om zijn macht te bestendigen is niet uit te sluiten. Dit zou de ineenstorting versnellen en een volgende burgeroorlog ontketenen.”


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.