PERSBERICHT ex-minister van defensie geeft toe dat er kernwapens liggen in België
Foto: OSCE Parliamentary Assembly from Copenhagen, Denmark
PERSBERICHT ex-minister van defensie geeft toe dat er kernwapens liggen in België
2 minuten

Oud-minister van defensie (1985-1988) en huidig voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken François-Xavier de Donnea (MR) beaamt dat er kernbommen liggen in België.

Regering afwezig op  conferentie over kernwapens in Brussel op zaterdag 5 oktober 2013.

Tijdens een televisiedebat (*) geeft Xavier de Donnea toe dat er Amerikaanse kernbommen liggen in België. In het kader van de NAVO defensie- en afschrikkingsstrategie vraagt hij zich af: “Zijn die [nucleaire] wapens die in België gelegerd zijn de beste ontradingswapens? Dat weet ik niet dat is een zeer technische kwestie.”

Verder is hij van mening dat België aan politieke invloed zal inboeten als de kernbommen uit België zullen verdwijnen. “Het feit dat we deelnemen aan de algemene nucleaire ontrading van de NAVO, zijnde het op een zeer kleine schaal, heeft grote politieke voordelen voor België, omdat we dan kunnen deelnemen aan een aantal vergaderingen waarvan diegenen die niet deelnemen volledig uitgesloten zijn”

Officieel geeft de Belgische regering niet toe dat er kernwapens liggen maar nu horen we van een ex-minister dat er wel degelijk kernbommen liggen in ons land.

Op zaterdag 5 oktober organiseert de vredesbeweging in het kader van een breed gedragen campagne ‘Time to go! Kernwapens weg uit België’ een conferentie over kernwapens in Brussel, De Markten, Oude Graanmarkt.

Tal van internationale sprekers, academici en politici komen aan het woord vanaf 13u.

Enkel de Belgische regering lijkt niet bereid om haar beleid inzake kernwapens te verduidelijken. Het Belgische ministerie van defensie, noch het ministerie van buitenlandse zaken willen iemand afvaardigen naar het politiek debat. Dat vinden wij een zeer betreurenswaardige zaak en een democratie onwaardig.

Het Belgische regeerakkoord bevat nochtans een passage waarin dat stelt dat de regering op een besliste manier zal ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel slachtoffers maken. ”

 

 

Perscontact Ludo De Brabander 

Informatie over de conferentie  http://www.vrede.be/nieuws/per-thema/bewapening/1375-vredesconferentie-over-kernwapens-nu-zaterdag-5-oktober-in-brussel

info over de campagne en de nationale manifestatie op 20 oktober: www.timetogo.be

 

(*) debat op Actua TV op 27 september met professor Tom Sauer (Universiteit Antwerpen), Ludo De Brabander (Vrede vzw) en Karolien Grosemans (N-VA)

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.