Image
Verbied kernwapens voor het te laat is!
Foto: Gerd Altmann
Verbied kernwapens voor het te laat is!
Opinie
4 minuten

In een zopas gepubliceerd rapport schat ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Nucleaire Wapens, dat alle kernwapenstaten samen in 2019 72,9 miljard dollar (67,2 miljard euro) investeerden in hun kernwapenarsenalen. Dat is een stijging van bijna 10% t.o.v. 2018. Omgerekend ging er elke minuut 138 700 dollar (127 000 euro) naar de meer dan 13.000 kernwapens van Rusland, de VS, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, India, Pakistan, Israël en Noord-Korea. De VS heeft een deel van zijn arsenaal in vijf Europese landen opgesteld: België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije.

De stijging van de kernwapeninvesteringen is symptomatisch voor het feit dat de mensheid een halve eeuw na het afsluiten van het non-proliferatieverdrag (NPV) ver verwijderd is van kernontwapening. Dat is nochtans een van de doelstellingen van het NPV. Daarom ook dat in de zomer van 2017 in de schoot van de Verenigde Naties een stap verder is gezet met het afsluiten van een Verdrag voor een Verbod op Kernwapens, dat 81 landen inmiddels tekenden en 36 landen ratificeerden. Wanneer 50 landen het verdrag hebben geratificeerd treedt het in werking. De kernwapenstaten weigeren evenwel het verbodsverdrag te ondertekenen. Dat geldt ook voor de niet-kernwapenstaten van de NAVO, waaronder België.

De nieuwe militaire doctrines verlagen de drempel voor gebruik van kernwapens, ook bij niet-nucleaire aanvallen.

Een verbod op deze gruwelijke massavernietigingswapens is nochtans dringend noodzakelijk. Lange tijd was nucleaire afschrikking en de daarmee gepaard gaande absurde idee van ‘gegarandeerde wederzijde vernietiging’ de dominante doctrine die een permanente bedreiging vormde voor het voortbestaan van het leven op aarde. Nucleaire afschrikking leek te impliceren dat kernwapens niet zullen worden ingezet. Maar vandaag is de inzet van kernwapens steeds meer mogelijk en acceptabel geworden. De nieuwe militaire doctrines verlagen de drempel voor gebruik van kernwapens, ook bij niet-nucleaire aanvallen. Daartoe worden nieuwe ‘mini’-kernbommen ontwikkeld. Zo worden ook de VS-kernbommen in Kleine Brogel, de B61’s, gemoderniseerd. Deze B61-12 kernbommen zijn bestemd voor de toekomstige nieuwe Belgische gevechtsvliegtuigen, de F35’s. In NAVO-verband is immers afgesproken dat de Europese gastlanden van de VS-kernbommen in oorlogstijd verantwoordelijk zijn voor de inzet van deze kernwapens, hoewel dat in strijd is met het NPV dat de directe of indirecte controle over kernwapens door niet-kernwapenstaten, zoals België, verbiedt.

Sinds de ondertekening van het NPV is het aantal landen met kernwapens toegenomen. Inmiddels zijn de meeste andere verdragen die kernwapens beperken opgezegd of lopen ze binnenkort af. De situatie is de jongste jaren verslechterd. De kans op accidentele nucleaire ontploffingen of het gebruik van kernwapens door terroristen verhoogt nog verder het gevaar. De aanwezigheid van kernwapens op Belgische bodem zorgt er ook voor dat in geval van oorlog ons land een belangrijk doelwit vormt. In tegenstelling tot wat de NAVO beweert maakt hun aanwezigheid ons uitermate onveilig.

Geen enkel land of internationale organisatie heeft de medische, menselijke of logistieke middelen om adequaat te reageren op de gevolgen van een nucleaire explosie, bewust of accidenteel, gezien de enorme explosiekracht.

Geen enkel land of internationale organisatie heeft de medische, menselijke of logistieke middelen om adequaat te reageren op de gevolgen van een nucleaire explosie, bewust of accidenteel, gezien de enorme explosiekracht. Een ‘mini’-kernbom zoals de B61-12 is tot 3 keer het equivalent van de kernbom die Hiroshima vernietigde. En een enkele Amerikaanse of Russische kernraket kan een explosiekracht tot meer dan 300 keer het equivalent van de bom op Hiroshima bevatten!

Chemische en biologische wapens zijn verboden, het wordt tijd om hetzelfde te doen met kernwapens. Massavernietigingswapens maken geen onderscheid tussen burgers en militairen, en zijn daarom in strijd met het internationaal recht.

Ons land kan en moet zoals in de jaren ’80 tijdens de rakettencrisis in Europa, door de mobilisatie van burgers en politici, de hervatting van onderhandelingen aanmoedigen en actief weigeren om mee te doen aan de escalatiepolitiek.

Als de sociale, ecologische en economische uitdagingen niet opgelost worden, kunnen zij de aanleiding vormen voor gewapende conflicten met wereldwijde omvang. Het wordt tijd dat we de kernwapens elimineren voor zij ons vernietigen. Het is geen 5 voor 12, maar 2 voor 12!

70 Belgische organisaties scharen zich daarom achter een oproep met volgende eisen aan parlement en regering:

1. Verbied bij wet de ontplooiing van nieuwe kernwapens en in het bijzonder de B61-12

2. Maak werk van de terugtrekking van de kernwapens die momenteel in Kleine Brogel gestationeerd zijn.

3. Verbied een nucleaire aanvalscapaciteit voor de huidige en toekomstige gevechtsvliegtuigen.

4. Onderteken en ratificeer het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt (TPNW).


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.