Image
Vlaams Vredesinstituut plaatst kanttekeningen bij mogelijke overheidssteun voor militaire innovatie
Foto: M Benjamin Gable
Vlaams Vredesinstituut plaatst kanttekeningen bij mogelijke overheidssteun voor militaire innovatie
Artikel
2 minuten

Recent onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut op vraag van parlementsvoorzitter Jan Peumans, toont de complexiteit van het vraagstuk van overheidssteun aan militaire onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Het onderzoek levert zowel argumenten voor als tegen een mogelijke versoepeling van de IWT-richtlijn, die Vlaamse overheidssteun voor militaire innovatie verbiedt. Deze argumenten dienen tegen elkaar worden afgewogen in een publiek en parlementair debat ten gronde. Het Vredesinstituut verwelkomt dan ook de hoorzitting over dit vraagstuk in de verenigde commissie Economie en Buitenlands Beleid in het Vlaams Parlement komende dinsdag 19 juni.
 
“In 2007 gaven we een advies over de IWT-richtlijn, waarin we pleitten om de geest van de richtlijn toe te passen op alle relevante Vlaamse beleidsinstrumenten”, licht Tine Destrooper, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, toe. “Ons huidig onderzoek levert voor ons geen conclusieve argumenten op om af te wijken van ons vorig advies.” Wel pleit het Vredesinstituut voor een verheldering van de huidige IWT-richtlijn.
 
Mocht de Vlaamse overheid toch beslissen overheidssteun voor militaire onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten toe te staan, dan pleit het Vredesinstituut ervoor voldoende garanties in te bouwen om een verantwoord beleid te garanderen. Het onderzoek toont dat het belangrijk is dat projecten die overheidssteun zouden ontvangen aansluiten bij de Vlaamse visie op veiligheid en Europese integratie, maar ook bij het Vlaamse buitenlands, economisch, innovatie- en wapenexportbeleid. “Het is cruciaal dat Vlaamse beleidskeuzes omtrent overheidssteun aan militaire innovatie, het Vlaamse beleid in andere domeinen niet ondergraaft”, stelt Diederik Cops, onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut. Vlaamse overheidssteun zal wellicht nodig zijn voor Vlaamse bedrijven om te kunnen deelnemen aan bepaalde Europese samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling van nieuw militair materieel. Dit vormt een belangrijke uitdaging voor het Vlaams wapenexportbeleid: “in hoeverre zal Vlaanderen in zo’n internationale structuur nog zeggenschap kunnen hebben over de toekomstige verkoop van nieuwe militaire producten waarin Vlaamse onderdelen, ontwikkeld met Vlaamse overheidssteun, verwerkt zijn?”
 
Tot slot pleit het Vredesinstituut voor een omvattende benadering van veiligheid: “een militair antwoord op een verslechterde veiligheidssituatie kan in sommige gevallen legitiem zijn, maar zal nooit het probleem ten gronde aanpakken. Meer aandacht voor civiele pistes, zoals conflictpreventie, geweldloze conflicthantering en onderzoek naar de achterliggende oorzaken van de huidige onveiligheid blijft noodzakelijk om te komen tot een duurzame veiligheid”, besluit Destrooper.

Lees het advies hier
Lees het onderzoeksrapport hier


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.