Doe mee met onze e-mailactie

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib liet uitschijnen dat België niet aanwezig zal zijn op de tweede bijeenkomst van de partijen bij het VN-Verdrag inzake een Verbod op Kernwapens (TPNW). Nochtans was ons land er in juni vorig jaar wel bij op de eerste bijeenkomst. De tweede bijeenkomst zal plaatsvinden in New York van 27 november t.e.m. 1 december. De regering zou haar onvoorwaardelijke steun moeten uitspreken voor elk instrument dat tot kernontwapening kan leiden, zoals het TPNW. Deelname als waarnemer aan de bijeenkomst van de partijen bij het nucleair Verbodsverdrag is volgens Vrede vzw het minste dat van de regering verwacht kan worden.   

Help ons mee druk te zetten en verstuur onderstaande e-mail naar de leden van onze regering.

Geachte,

Ik verneem dat er nog geen beslissing is gevallen over het al dan niet sturen van een regeringsvertegenwoordiger (als waarnemer)  naar de tweede bijeenkomst van de lidstaten van het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW) dat zal doorgaan in New York van 27 november tot 1 december 2023.

De Belgische federale regering heeft ‘inspanningen voor nucleaire ontwapening’ opgenomen in haar regeerakkoord van oktober 2020. Daarin staat dat België op zijn minst zal onderzoeken of het TPNW een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening. Deelname als waarnemer aan de bijeenkomsten van de verdragspartijen bij het TPNW is een concrete uitvoering van deze belofte in het regeerakkoord.

In de huidige internationale context is elk engagement voor multilaterale nucleaire ontwapening van cruciaal belang. Daarom roep ik de federale regering op om een officiële delegatie te sturen naar de tweede bijeenkomst van de lidstaten in New York.

Ik wil er graag op wijzen dat België haar verantwoordelijkheden en verplichtingen als lidstaat van het Non-proliferatieverdrag (1970) en haar engagementen in het eigen regeerakkoord moet nakomen.

Ook Duitsland en Noorwegen zullen deelnemen aan deze vergadering. Ik verwacht van België hetzelfde engagement.

Hoogachtend,

Een bezorgde burger