Brochure 'Een wereld zonder kernwapens is mogelijk'

2021, zo’n 75 jaar na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, werden kernwapens illegaal onder het internationaal recht. Toch zijn er naar schatting 13.400 kernkoppen in de wereld, waarvan een twintigtal in België. In 2020 wees een peiling uit dat slechts 46% van de Belgen op de hoogte is van de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied. Hoog tijd om een stand van zaken op te maken. Hoe zijn die kernwapens hier terechtgekomen en waarom liggen ze er nog steeds?

  • Gratis (enkel verzendingskosten: € 4,30)

  Bekijk de digitale versie van de brochure

Brochure kernwapens