Ken Lambeets
Printvriendelijke versie

"Afghanen moeten zélf vechten voor de rechten die hen dierbaar zijn"

De Afghaanse vrouwenactiviste Mariam Rawi wil dat de westerse troepen haar land zo snel mogelijk verlaten. "Meer troepen naar Afghanistan betekent meer miserie. Vrijheid, democratie en onafhankelijkheid zijn geen waarden die de Verenigde Staten ons moeten opleggen. We moeten er zelf voor strijden." In het kader van een antioorlogscampagne  toert Rawi een hele week door ons land. Vanavond passeert ze nog in Gent en Brussel.

Mariam Rawi is lid van de clandestiene Afghaanse vrouwenorganisatie RAWA (The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan). Afgelopen maandag kwam ze haar verhaal vertellen in Leuven. “RAWA telt een tweeduizendtal leden. We zijn zowel op politiek als op sociaal vlak actief en vechten voor democratie, een stabiele regering en het naleven van mensenrechten – vrouwenrechten bij uitstek.”

Repressieve regimes

“Of de positie van de Afghaanse vrouw bepaald wordt door de traditie van ons land is niet belangrijk”, meent Rawi – overigens een pseudoniem uit veiligheidsoverwegingen. “Iedere cultuur die zich tegen vrouwenemancipatie kant, moet aangeklaagd worden. Door de opeenvolgende repressieve regimes ging de positie van de vrouw er sterk op achteruit in Afghanistan. Mijn grootmoeder was een van de zes Afghaanse vrouwen die in haar tijd hoger onderwijs genoot. Zelf ben ik nooit naar school kunnen gaan, mijn eigen kind durf ik niet naar school te sturen. Wie het huis verlaat, keert mogelijk niet meer terug.’

“Omdat het gros van de Afghaanse vrouwen geen onderwijs geniet, bieden we het zelf aan. Daarenboven zorgen we op heel wat plaatsen in Afghanistan en Pakistan voor gezondheidszorg en organiseren we demonstraties en manifestaties. Via onze website verstrekken we informatie aan de buitenwereld over de situatie in Afghanistan. Aangezien we niet erkend worden door de Verenigde Naties of door ngo’s, moeten we het redden met donaties van sympathisanten.”

Grote winkelcentra

“Het portret dat de westerse media ophangen van Afghanistan verschilt danig van de realiteit”, zegt de auteur van artikels in The Guardian, The Japan Times, en El País. “De toestand is er slechter dan ooit tevoren. Iedere dag plannen de taliban wel ergens een zelfmoordaanslag en ook de luchtaanvallen van de VS en de NAVO veroorzaakten al meer dan 10.000 burgerslachtoffers. Zowel huwelijksfeesten als scholen worden gebombardeerd, kinderen en vrouwen komen om het leven.”

Hoewel de internationale gemeenschap 60 miljard dollar veil had voor de heropbouw van Afghanistan veranderde er volgens Rawi niets aan de levensomstandigheden van de Afghaanse bevolking. “De grote winkelcentra, hotels en restaurants zijn geen eigendom van het volk of van de overheid. Corrupte ambtenaren, militaire gezagvoerders en maffialeiders slorpen alle internationale steun op.”

Perfecte pop

Ook met de positie van de vrouw is het pover gesteld. “Vrouwen in Kaboel hebben het recht om naar school te gaan, maar ze durven niet. Meisjesscholen worden aangevallen, studentes neergeschoten. In het noorden en het oosten van het land tref je nauwelijks vrouwen aan in het openbare leven. Een parlementslid dat een twaalfjarig meisje verkrachtte, werd niet vervolgd. Het zelfmoordcijfer van vrouwen is de laatste jaren drastisch gestegen. Ondanks alle verkiezingspropaganda veranderde de regering-Karzai niets aan die situatie.”

Rawi is ontzettend teleurgesteld in de Afghaanse presidentsverkiezingen van november jongstleden. “Er heeft gewoon geen verkiezing plaatsgevonden. Omdat Hamid Karzai nooit deel uitmaakte van een fundamentalistische groepering en omdat hij als Pathaan de meerderheid van het Afghaanse volk vertegenwoordigt, is hij de perfecte pop in handen van de Amerikaanse regering. Ahmed Wali Karzai, de broer van de president, is een van de grootste Afghaanse drugsbarons en staat op de loonlijst van de CIA.”

“De huidige regering-Karzai is nog corrupter de vorige. De vicepresidenten Fahim en Kahlili zijn verantwoordelijk voor de dood van duizenden Afghanen tussen 1992 en 1996, nog voor de taliban aan de macht kwamen.”

Mooie woorden

De vrouwenactiviste is dan ook erg kritisch voor het buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Barack Obama. “Een nieuw regime in de VS gaat altijd gepaard met mooie woorden. Van de beloofde change kwam echter niets in huis. De VS hebben nog altijd grote belangen in Afghanistan. Ze willen de controle over de economisch interessante Trans-Afghanistan Pipeline behouden. Obama’s troepenverhoging valt op dezelfde manier te verklaren. Meer militaire basissen in Afghanistan betekent meer controle over Iran, Pakistan en China – landen waar de grootmacht graag een oogje in het zeil houdt.”

Ondertussen verslechtert de situatie ook in Pakistan, inmiddels de thuishaven van Rawi. “Er vinden steeds meer talibanaanslagen plaats, de bevolking gaat gebukt onder het fundamentalisme. De corrupte politici weigeren iets aan de situatie te veranderen.”

Ingenieuze apparatuur

Een snelle terugtrekking van de VS uit Afghanistan ziet Rawi niet gebeuren. “Hoewel ze over de beste troepen en de meest ingenieuze apparatuur beschikken, kan de VS het zogezegd niet halen van de taliban. In al die jaren oorlog werd geen enkele talibanleider gevangen genomen. Hun belangen in de regio zijn te groot voor een eenzijdige terugtrekking.”

Dat Karzai met de taliban wil onderhandelen, verrast Rawi allerminst. “Het aantal burgerslachtoffers van VS- en NAVO-bombardementen nam de laatste maanden spectaculair toe. In bepaalde steden vielen meer slachtoffers door de VS en NAVO dan door de taliban. In enkele regio’s van het land winnen de taliban als underdog opnieuw de sympathie van de bevolking. Daarom ziet de VS hen als een interessante gesprekspartner. Zolang ze hun eigen interesses kunnen najagen, is het voor hen niet van belang wie er aan de macht is in Afghanistan.”

Rawi’s oplossing voor het probleem staat dan ook haaks op de ideeën van de Afghaanse journalist Ahmed Rashid. “Afghanistan werd de afgelopen dertig jaar achtereenvolgens bezet door de Sovjet-Unie, fundamentalistische regimes, de taliban en de VS. Het traditionele socio-culturele en economische leven werd helemaal vernietigd. De terugtrekking van de VS en NAVO lost het probleem al voor de helft op. Daarna moeten de Afghanen zelf vechten voor de rechten die hen dierbaar zijn.”
 

Met dank voor overname uit de Werktitel

steun ons

© 2021 vrede vzw - website by