Opinie
International Peace Bureau
Printvriendelijke versie
Geen oorlog tegen Iran. Verdedig de nucleaire deal met Iran. Voorkom een nieuwe VS-oorlog!
Iran Peace Museum, vredesdelegatie CODE PINK in Iran

Geen oorlog tegen Iran. Verdedig de nucleaire deal met Iran. Voorkom een nieuwe VS-oorlog!

Regeringen wereldwijd, en in het bijzonder de EU en de VN, moeten de VS expliciet en ondubbelzinnig oproepen om de ramkoers met Iran te beëindigen. Ze moeten duidelijk maken dat zij geen militaire acties tegen Iran zullen steunen.

Ondanks de ervaring van 18 jaar oorlogsvoering in Afghanistan, ondanks de vernietiging en verarming van een hele regio door oorlogen in Syrië, Libië, Mali, Jemen en de oorlog tegen Irak sedert 2003, dreigt de Amerikaanse regering met de voorbereiding van een volgende oorlog, tegen Iran. De Amerikaanse militaire troepenopbouw in het Midden-Oosten dient onmiddellijk te stoppen.

Op dit ogenblik worden de redenen voor interventie gefabriceerd, gelijkaardig aan de leugens en misleidingen die voorafgingen aan de invasie van Irak. Het sturen van VS-oorlogsbodems en bommenwerper-eskaders naar het Midden-Oosten, alsook de sabotage van schepen in de Golfregio moeten serieus genomen worden en beschouwd worden als wake-up call. We benadrukken de noodzaak voor alle NAVO-lidstaten om te verklaren dat de VS-basissen in de EU niet gebruikt kunnen worden voor een aanval op Iran, en dat de Amerikaanse luchtmacht niet het recht krijgt om over EU-grondgebied te vliegen.

Het is van primordiaal belang om de nucleaire deal met Iran, Rusland en China te verdedigen tegen de unilaterale beëindiging ervan door de VS. Het is noodzakelijk om te reageren op de arbitraire VS-sancties tegen Iran met effectieve tegenmaatregelen om de handel met Iran te beschermen en te verdedigen.

We moedigen alle vredesbewegingen wereldwijd aan om te strijden voor vrede, ontwapening en internationale samenwerking in het Midden-Oosten.

 

Dit is een vertaling van de oproep van het International Peace Bureau (IPB) tot wereldwijd protest tegen de geplande oorlog.

Achtergrondartikel over de nucleaire deal vind je hier

steun ons

© 2021 vrede vzw - website by