Image
solidariteitsmars

Solidariteitsmars met de Palestijnen, 25/10/2023, Gent

Acties voor vrede en Palestijnse rechten
Actie

In Gaza zorgt het Israëlisch geweld voor een humanitaire catastrofe. Wereldwijd weerklinkt de roep voor een duurzaam staakt-het-vuren, het respect voor de mensenrechten en de rechten van de Palestijnen die het slachtoffer zijn van de bezetting, kolonisatie en het apartheidssysteem. Duurzame vrede is maar mogelijk als het internationaal recht wordt gerespecteerd en alle oorlogsmisdaden worden aangeklaagd en veroordeeld.

De verontwaardiging over het internationale onvermogen om een einde te maken aan het oorlogs- en structurele geweld, heeft een enorme impuls gegeven aan de internationale solidariteits- en vredesbeweging. Lokaal, nationaal en internationaal schieten de initiatieven en acties uit de grond, spontaan en gepland. 

Via deze link, een poging om de initiatieven die in België genomen worden of aan de gang zijn op een rijtje te zetten. Voor het Gentse is er meer hier te vinden. Laat ons weten indien er activiteiten ontbreken.

29 november is de jaarlijkse internationale Dag voor Solidariteit met het Palestijnse volk. Het Palestijnse Nationale Comité voor de BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) roept op om die dag zoveel mogelijk met acties te vullen met een lijstje aan ideeën. 

Noteer ook alvast 17 december voor een nieuwe nationale betoging op de internationale mensenrechtendag. 

Bezoek ook onze campagnepagina met achtergrond- en actuele informatie en lopende acties of initiatieven.

 

 

Datum
-
Adres

België

Campagne

In de huidige context van escalerend geweld in Israël/Palestina verenigen we ons in solidariteit met het Palestijnse volk. We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en een rechtvaardige vrede in de regio. Door middel van deze campagnepagina willen we bewustzijn creëren, steun vergaren en actie ondernemen met dit doel voor ogen.