Geen verhoging defensiebudget!
Artikel
2 minuten

Vrede vzw verzet zich tegen de door de NAVO-ministers bepleite verhoging van het defensiebudget.

Vrede vzw heeft er eerder al voor gewaarschuwd dat het Nieuw Strategisch Concept van de NAVO, maar ook de creatie van een Europese Snelle Interventiemacht onvermijdelijk zal leiden tot een verhoging van de defensiebudgetten en de militarisering van het buitenlands beleid. Het resultaat zal niet een grotere veiligheid zijn, maar een gevaarlijke bewapeningsspiraal.

De militaire logica heeft er in de VS voor gezorgd dat het defensiebudget in 2003 al 347 miljard dollar zal bedragen. Dat is een stijging van meer dan 25 procent op tien jaar tijd. Nu al bedragen de militaire uitgaven van de NAVO-landen 471 miljard dollar of 60 procent van het totaal in de wereld.

Als economische blokken een militaire capaciteit voor interventies opbouwen is het gevaar veel te groot dat die ingezet wordt voor de eigen (economische) belangen. Voor Vrede vzw is een fundamenteel ander veiligheidsbeleid noodzakelijk. Er moet dringend werk gemaakt worden van een niet-militaire preventiepolitiek op lange en korte termijn. Er bestaat geen militaire oplossing voor veiligheidsproblemen die een gevolg zijn van schuldenlast, armoede, politieke en economische onevenwichten.

Vrede vzw gelooft dan ook niet in de actuele agressieve militaire interventiepolitiek. De interventiepolitiek van de rijke westerse landen is bovendien in strijd met het VN-Handvest dat o.m. bepaalt dat er telkens een mandaat van de veiligheidsraad nodig is. Voor Vrede vzw moet elke discussie over handhaving van vrede en veiligheid binnen de Verenigde Naties verlopen die dringend moet hervormd en gedemocratiseerd worden. Wij vinden het in dat verband verdacht dat er nog niets is gedaan met de Agenda for Peace (1992) van voormalig secretratis-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali.

Het lijkt erop dat het Militair Industrieel Complex er ook in de EU in geslaagd is om de politici te overtuigen de militaire investeringen op te trekken. Op 24 januari komt deze lobby bijeen in Brussel om te pleiten voor meer investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling met heel wat prominente sprekers o.a. uit militaire NAVO-kringen. De zogenaamde strijd tegen het terrorisme is een drogreden die moet verhullen dat de militaire industrie mooie bestellingen tracht binnen te rijven op kosten van de belastingsbetaler.

 

Meer info: 09/233.46.88 of 0473/51.64.62

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.