Image
Internationale actiedag: geen oorlog met Iran
Internationale actiedag: geen oorlog met Iran
Opinie
3 minuten

Doe mee aan de vredeswake op 25 januari om 14u aan het Centraal-Station te Brussel!

Zeventien jaar na de invasie van Irak leek de wereld opnieuw af te stevenen op een desastreuze oorlog in het instabiele Midden-Oosten. Voorlopig lijkt een verdere escalatie van het conflict tussen de VS en Iran afgewend, maar een kleine vonk kan voldoende zijn om het te doen escaleren. Het Amerikaans sanctieregime wordt nog versterkt en over en weer klinkt er nog dreigende taal.

De VS spelen met vuur. De buitenrechtelijke executie van Qasem Soleimani met droneraketten, wat men ook denkt over zijn rol en die van Iran in de regio, is een oorlogshandeling en een schending van het internationaal recht. We mogen niet tolereren dat de Amerikaanse president Donald Trump voortdurend de internationale rechtsorde ondermijnt. We kunnen niet aanvaarden dat België en de andere lidstaten van de Europese Unie door hun passiviteit of zelfs steun er mee voor zorgen dat we evolueren naar een internationaal systeem waarin alleen nog de wet van de sterkste zou gelden.

Ter gelegenheid van een internationale actiedag die uitgaat van een platform van de Amerikaanse vredesbeweging, vragen de ondertekenende organisaties dat:

  1. België en de andere lidstaten van de Europese Unie elke provocatieve actie en inbreuken op het internationaal recht en de mensenrechten ondubbelzinnig veroordelen;
  1. België en de Europese Unie een actieve bemiddelingsrol spelen om tot duurzame de-escalatie te komen met Iran;
  1. België zich in geen geval medeplichtig zou maken – indien daar om gevraagd – aan oorlogshandelingen en schendingen van het internationaal recht van de VS en andere bondgenoten in Irak en Iran, noch individueel, noch in NAVO-verband of via andere internationale coalities;
  1. België als lid van de VN-Veiligheidsraad gepaste initiatieven neemt die de vrede en stabiliteit in de regio kunnen helpen herstellen en de politieke dialoog bevorderen en dat onder de auspiciën van de VN;
  1. de Europese Unie duidelijk afstand neemt van de pogingen van het Witte Huis om het nucleair akkoord met Iran te doen mislukken. De EU moet Iran verder aanmoedigen om de bepalingen van het akkoord te respecteren en in ruil weigeren om uitvoering te geven aan de Amerikaanse sancties die de Iraanse bevolking hard treffen, maar ze ook helpen omzeilen en opvangen. Op middellange termijn moet het Midden-Oosten een kernwapenvrije zone worden.

Wij drukken onze solidariteit uit met de Iraakse en Iraanse protestbeweging die strijdt tegen de buitenlandse inmenging en streeft naar soevereiniteit, democratische rechten en sociale rechtvaardigheid in haar land!

Wij roepen iedereen op om deel te nemen aan een vredeswake op het plein aan het Centraal-Station in Brussel op de internationale actiedag op zaterdag 25 januari om 14u

Eerste ondertekenaars:

Vrede vzw, CNAPD, Agir pour la Paix, Association Belgo Palestinienne, Attac Bruxelles, Beweging.net, Comité belge de soutien au peuple sahraoui, CSOTAN, Forum Nord Sud, Hei Pasoep, Greenpeace, intal, Käthe Kollwitz Vredesloop, LEF, LSP-PSL, MOC, Pax Christi Vlaanderen, PCB-CPB, Vredesactie,...


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.