Image
Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie 21 maart
Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie 21 maart
Actieverslag
2 minuten

Op 21 maart markeren we jaarlijks de Internationale Dag tegen Racisme. Dit jaar was Vrede vzw aanwezig op de Vrijdagsmarkt in Gent om de zes eisen van het Platform 21/3 te ondersteunen. Bekijk hier het foto- en videoverslag.

De leegte op de Vrijdagsmarkt in Gent werd al snel gevuld door een honderdtal mensen met vlaggen, plakkaten en pakkende slogans. Verspreid over het plein en in coronabubbels, nam ieder zijn plekje in één van de krijtcirkels op de grond. Aandachtig luisterden we naar de speeches van onder andere Gent Zonder Grenzen en de ABVV, getuigenissen van Emoja, gedichten van Martijn 'Bekvegter' Nelen en live muziek van de straatschenders.

Iedereen was er met één doel: de alomtegenwoordige discriminatie die ingebakken is in ons systeem, ontmantelen. Zolang dit maatschappelijk probleem bestaat, zullen we ertegen blijven vechten. Platform 21/3 verkondigde daarom zes duidelijke eisen die trachten het bestaande onrecht weg te nemen.

Deze klinken als volgt:

  1. Praktijktesten: Iedereen heeft recht op een degelijke job en woning. Voer proactieve praktijktesten met sancties in op de arbeids- en woningmarkt. Pak discriminatie aan met concrete maatregelen in plaats van holle slogans.
  2. Vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert: Zorg voor een warme, menselijke en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die die mensenrechten respecteert. Sluit geen vluchtelingendeals met ondemocratische regimes. De overheid moet een aanbod voorzien gericht op integratie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en sans-papiers.
  3. Tegen de bestaande hoofddoekenverboden: Onze grondwet garandeert de vrijheid van levensbeschouwingen. Wij verwerpen de verboden op levensbeschouwelijke tekens die de gelijke toegang verhinderen van vrouwen tot de werkvloer, onderwijs en zelfs openbare plaatsen.
  4. Een andere vreemdelingenwet: Meerdere artikels van de nieuwe vreemdelingenwet zijn onze rechtstaat onwaardig. Zo kunnen mensen op basis van artikel 21 (de deportatiewet) op basis van vermoedens (dus zonder bewezen schuld, zonder proces) het land worden uitgezet. Schaf deze ongelijke behandeling van burgers af.
  5. Geen etnische profilering of discriminerend politiegedrag: Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en bescherming door de politie. Etnische profilering, buitensporig geweld en discriminerend politiegedrag moeten bestreden worden met een zero-tolerantie aanpak.
  6. Dekolonisering: Het koloniale verleden heeft nog steeds een negatieve invloed op onze beeldvorming, ons denken, de politiek en gelijke kansen in het onderwijs. De dekolonisering is begonnen en moet doorgetrokken worden in musea, bibliotheken, media, straten en pleinen, leerplannen en schoolboeken,…

Racisme is een structureel probleem en vraagt dus om structurele oplossingen. Laten we daarom deze zes eisen in de praktijk omzetten en het hardnekkig maatschappelijk probleem van racisme aanpakken.

Bekijk hieronder het foto- en videoverslag.


Iets fout of onduidelijk gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.