Terugtrekking uit ABM-verdrag zal nieuwe atoomwapenwedloop starten! (Persbericht)
Persbericht
2 minuten

President Bush heeft aangekondigd uit het Anti-Ballistic Missile Verdrag te zullen stappen. Dit Verdrag beperkt het opstellen van een uitgebreid verdedigingssysteem tegen ballistische raketten. 

Washington trekt zich dus eenzijdig terug uit dat Verdrag, dat een hoeksteen is in de internationale afspraken rond atoomwapenbeheersing. Hij doet dat om niet gehinderd teworden bij de verdere ontplooiing van zijn ruimteschild, de (National) Missile Defense. De regering Bush wil dergelijk antirakettenschild installeren als verdediging tegen mogelijke aanvallen met atoomraketten vanwege de schurkenstaten.

Abolition 2000 Belgium vreest dat daarmee een nieuwe wapenwedloop zal worden gestart. In de eerste plaats omdat Rusland op het ruimteschild meent te kunnen antwoorden met grotere aantallen meerkoppige raketten. Maar zeker ook omdat China de installaties in Alaska als een regelrechte bedreiging ziet voor de eigen nucleaire politiek. Peking beschikt over een 20-tal
lange-afstandsraketten, en mocht het ruimteschild technisch correct functioneren, is de Chinese nucleaire afschrikking ten opzichte van de USA en waarschijnlijk ook ten opzichte van Taiwan, meteen tot nul herleid. Dat houdt in dat ook hier een modernisering en een vergroting van het
atoomwapenarsenaal als antwoord komt. India, aartsvijand van China, zal dan niet achterblijven, en dan zal uiteraard ook Pakistan moeten meedraaien in de spiraal.

Abolition 2000 Belgium veroordeelt het beleid van president G.W.Bush op dit vlak. De enige uitweg is een algehele atoomontwapening zoals art 6 van het Nonproliferatie-Verdrag het de partijen voorschrijft. Bovendien heeft het Internationaal Gerechtshof van Den Haag op 8 juli 1996 alle landen aangemaand onmiddellijk onderhandelingen op te starten en tot een goed
einde te brengen om alle atoomwapens uit de wereld te helpen.

We verwachten van de Belgische regering een sterke veroordeling van de beslissing van president Bush!

meer info: Georges Spriet
09/233.46.88 of 02/539.39.33

Abolition 2000 Belgium is de Belgische tak van een wereldwijd netwerk voor de eliminatie van alle atoomwapens. In Belgie zijn 67 organisaties lid van dit netwerk.

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.