"Vertel onze oorlogsmisdaden niet verder"
5 minuten

Onlangs legde de NAVO secretaris Rasmussen in een interview uit dat de westerse militaire alliantie een stralende toekomst tegemoet gaat, omdat ze in zijn ogen een gemeenschap van waarden is. Nu we echt bewijzen zien hoe de lidstaten van de militaire alliantie zich gedragen in Irak en Afghanistan is er reden om te twijfelen aan zijn beoordelingsvermogen. Welke waardebepaling hanteren Evere en Washington dan wel? Het antwoord is duidelijk bij het lezen van de Wikileaks documenten over Irak. Als dat de stralende toekomst is, wat is dan de weg naar de barbarij?

De door Wikileaks openbaar gemaakte documenten over de Irak oorlog tonen duidelijk aan dat de VS deze oorlog van bij het begin op een barbaarse wijze heedft gevoerd. 

De gruweldaden werden al voordien door verschillende bronnen aangeklaagd. Wat nieuw is bij deze Wikileads documenten is dat we nu bewijzen hebben vanuit officiële protocollen van de VS zelf. Onvoorstelbaar toch hoe laag de mensheid kan vallen. Oorlog ontmenselijkt. De afwezigheid van iedere vorm van beschaving hierbij is diep beschamend, maar weliswaar geen echte verrassing. Anderzijds is het zonder meer werkelijk verbijsterend, hoe de Amerikanen een ongelooflijk hoog technologisch niveau bereiken maar niet inzien hoe ze vanuit een militair technische ongenaakbaarheid de politieke en morele nederlaag tegemoet gaan. Hoe zij de door hen in gang gestoken oorlogen niet meer onder controle kunnen houden wanneer ze hun militaire superioriteit moeten omzetten in bezettingsmacht.

De ploeg van toenmalig president G.W. Bush en de vertegenwoordigers van de PNAC (Project of a New American Century met defeniseminister Rumsfeld en zijn vice-minister Wolfowitz) wilden officieel door oorlog en bezetting Irak democratiseren, humaner maken en er hun beschaving instellen. Het resultaat van deze oorlog van de VS en hun bondgenoten is het tegendeel: ze hebben het land tot een grote puinhoop herleid. Deze oorlog had nooit mogen gevoerd worden, maar wanneer ze hun oorlog niet in de hand hebben, wordt het nog dringender om hem te be-eindigen. Alle troepen moeten er weg, ook de Amerikaanse 'niet-strijdende' contingenten die nu nog achter blijven in Irak, anders wordt het de voortzetting van een tot niets leidende oorlog met andere middelen. Nu de oorlogsmidaden van de Amerikaanse en Britse militairen en van hun Iraakse marionetten - soldaten en politie - door WikiLeaks zijn gedocumenteerd, zal het negatief effect op de 'smart power' van de VS nog zwaarder wegen. Het resultaat is dat het VS beleid alleen maar meer haat en wraakgevoelens zal oproepen. Ze hebben door hun barbaars en misdadig optreden alleen maar de lont bij een nog groter kruitvat gelegd. Niemand weet waar dit alles zal eindigen, in Irak, in het Midden-Oosten of op eender welk andere plaats op onze planeet.

Met het publiceren van de protocollen werden geen geheimen onthuld. Alsof het een geheim is voor de betrokkenen wanneer een Britse soldaat vanuit zijn pantserwagen doodeenvoudig een klein meisje doodschiet of wanneer de 'geallieerden' vanuit hun helikopter twee burgers van het leven beroven of in hun gevangenkampen mensen doodmartelen? Daar is niets geheims aan, het is alleen maar barbaars.
Het toont ons de uitspattingen van de bezetter, die alleen maar de overmacht van het geweld toepast. Waarom zou er een onderzoek moeten komen naar de Iraakse soldaten, de huurlingen, folteraars en beulen? Ze volgen enkel het voorbeeld van de bezetter.

Men wil ons wijsmaken dat onze veiligheid en vrijheid in Irak en in Afghanistan verdedigd worden. Daar wordt alleen maar een oorlog gevoerd in alle onmenselijke brutaliteit. De oorlogsmisdaden tegen de burgers worden toegedekt, of afgedaan als collaterale schade. Kan men hier niet spreken van een collaterale maar bewuste moordpartij? Wie er voor verantwoordelijk is, dat gaat volgens het denkpatroon van de Amerikaanse elite niemand aan. Wie op deze wijze over lijken gaat, moet dan ook niet verwonderd zijn dat de gewapende woede tegen hen toeneemt, in de door hen bezette landen en in eigen land. Wie geen regels kent, zal ook zo worden behandeld.

De VS en hun volgzame bondgenoten hebben zich veel gepermitteerd sinds de 9/11 aanslagen. Hun oorlogen van de 21ste eeuw dienen om de controle over het gepeupel niet te verliezen, of het nu om jihad strijders, islamieten of terroristen gaat. Hoofdzaak is een vijandbeeld te kunnen construeren zodat ze hun ware doelstelling kunnen versluieren: controle over de wereld om de belangen van de kleine maar superrijke elite in de VS veilig te blijven stellen.

Hillary Clinton zet de lijn van haar Republikeinse voorganster Condoleezza Rice onverminderd verder. Ze deed verontwaardigd over de publicatie op WikiLeaks en waarschuwde dat levens van VS burgers en militairen nu ernstig in gevaar worden gebracht. We kunnen mevrouw Clinton er op wijzen dat het niet de protocollen zijn die een probleem vormen maar wel het barbaars optreden van de VS bezetter, zijn huurlingen en zijn Iraakse marionetten. We raden haar aan om eens grondig de Conventie van Genève van 1949 te lezen , waarin duidelijk gestipuleerd wordt dat het verboden is iedere fysieke of morele dwang toe te passen om informatie te verkrijgen. Deze conventie werd en wordt door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië als niet geldend voor hen, gehouden. Volgens een bericht in The Guardian, heeft Groot-Brittannië zelfs een handleiding voor haar troepen op punt gesteld over 'efficiënte' verhoormethodes.

Men kan moeilijk in dergelijke context iemand van terrorisme verdenken - of hij nu Palestijn, Somaliër, Jemeniet of Irakees is - wanneer zijn vrijheidsrechten met de voeten getreden wordt.

Waar blijft het protest van regeringen en media die anders zo ijverig zijn hun burgerlijk democratische waarden hoog te prijzen?

Antoine Uytterhaeghe

 zie ook 'Klokkenluider WikiLeaks en de Irak oorlog'

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.