vredesconferentie 2010: klanten bij uw bank
4 minuten

Verslag : Werkgroep

Beleg in oorlog, defensie industrie en oorlogsvoering zijn klant bij de bank.

 

Jan STACINO

Introducties : Esther Vandenbroucke ( netwerk Vlaanderen ) & Mario Franssen (Intal)

Esther legt uit dat de vzw Netwerk Vlaanderen staat voor duurzaam omgaan met geld en dus voor duurzame investeringen. Netwerk organiseert een campagne met ludieke acties rond het thema : Banken en schadelijke investeringen.

Mario Franssen werkt bij Intal ( International Action for Liberation). Als actieterrein heeft Intal de Filippijnen, Kongo, Palestina en Latijns Amerika. Intal steunt de bevrijding van deze volkeren door de invloed die we in België kunnen uitoefenen. Zo bestuderen we de invloed die de Dexiabank heeft in de bezette gebieden van Palestina.

Esther van netwerk legt uit wat de campagne “Mijn Geld goed geweten” inhoudt.

Het doel van deze campagne is de schadelijke investeringen van banken stopzetten.
De campagne is gestart in 2003 met een focus op banken en hun investeringen in de wapenindustrie. Vrij snel werd gefocust op controversiële wapens.
Resultaten van deze campagne:

Meeste Belgische banken namen een beleid aan rond controversiële wapens
* België eerste land met een wettelijk investeringsverbod voor landmijnen, clustermunitie, wapens met verarmd uranium, er is nog werk aan de implementatie
* Wereldwijd nog meer dan US$ 20 miljard naar producenten van clustermunitie
* Buiten België is er alleen een investeringsverbod in Nieuw Zeeland, Ierland en Luxemburg. Er valt dus op dit gebied nog veel werk te doen.

In 2007 werd de campagne gelanceerd “ Banken en mensenrechten”. Daarin komt ook de steun van banken aan oorlogsvoerders aan bod. Op de website www.banksecrets.eu vind je bijvoorbeeld welke banken investeren in Dongfeng, dat militaire steun verleent aan de dicatutuur aan Birma. Of welke banken EADS financieel steunen, de franse maatschappij EADS produceert kernwapens. Beide bedrijven staan op de zwarte lijst van het Noors Pensioenfonds. De bedrijven worden wel financieel gesteund door de grootste banken actief in België.

Tegen de zomer wordt een nieuwe campagne gelanceerd, die focust op banken en hun schadelijke investeringen voor het klimaat.

* Mario legt de Dexia-campagne uit.

Dexia heeft een 2/3de meerderheidsaandeel in Dexia-Israël. Dexia-Israël verleent kredieten aan alle Israëlische gemeenten. De kolonies in de bezette gebieden zijn voor Israël ook gemeenten. De kredieten die Dexia-Israël geeft worden gewaarborgd door de staat. Het is duidelijk dat dit een strategische keuze is vanwege Israël om de kolonies verder uit te bouwen. De staatsgarantie maakt het voor Dexia-Israël interessant om dergelijke kredieten te verstrekken want ze geven een veilig rendement.

Op 31 december 2009 meldt de “ Jeruzalem Post” dat Dexia-Israël aan de kolonies heeft laten weten dat ze geen nieuwe kredieten meer zullen geven.

Wat kunnen wij hieruit besluiten ?

  1. De beslissing van de Algemene Vergadering van Dexia in mei 2009 wordt in een beleidswijziging vertaald bij Dexia-Israël.

  2. De kolonisten zijn woedend en eisen maatregelen tegen Dexia Israël.

  3. Het is dus wel mogelijk dat een in België gevoerde campagne zijn effect heeft op het beleid van een bedrijf en zo resultaat boekt in Israël.

 

Wat de campagne niet heeft bereikt is :

  1. dat de lopende kredieten tot 2017 nog geldig zijn.

  2. Dexia wijzigt zijn beleid voor Jeruzalem niet.

 

Dit gedeeltelijke resultaat in Israël sterkt het platform om de campagne verder te voeren tot een volledige overwinning. Het uiteindelijke doel is dat Dexia alle banden met de bezetting moet verbreken.

Men dient de campagne meer en meer te focussen op Jeruzalem? De banden met Dexia zijn er het duidelijkst en de politiek van Israël het meest transparante.

Daarom start het platform een populaire campagne opdat meer mensen zouden worden ingelicht waarover het in feite gaat. De activisten zullen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van Dexia op 12 mei 2010. Men hoopt aldus door een ludieke actie vragen te stellen die de persaandacht zullen krijgen.

Een Israëlische activiste van “Who profits?” zal ook aanwezig zijn op de Algemene Vergadering.

Mobilisatie ook buiten de zaal van de Algemene Vergadering ( ludieke actie vooraf, mobilisatie op het einde, actie in de Brusselse Nieuwstraat ).

Tenslotte zal men parlementaire vragen stellen en commissiezittingen houden ( via Groen, Ecolo en Spa).

 

DEBAT

 

- Moet men verder onderzoeken of de overheden aandeelhouder zijn in Dexia ?

 

Dexia is geen publieke maar wel een privé bank. Daarom moet men de privé-aandeelhouders onder

druk zetten. Wel dient men de rol van de overheden te onderzoeken in andere banken zoals

BNP-Paribas in Israël. Verder dient de betrokkenheid van de banken te worden doorgelicht wat

betreft alle oorlogsindustrieën.

 

- Wat met het krekel sparen ?

Netwerk Vlaanderen onderzoekt de normen van een duurzaam spaarproduct met scherpe criteria wat

overeenstemt met een sociale economie.

 

- Welk is het aandeel van BACOB in Dexia na de fusie ?

De christelijke arbeidersbeweging heeft +/- 14% in BACOB. ACW trekt de campagne niet voluit.

Zowel de LBC als de BBTK militanten dient men intern te stimuleren om de campagne te onder-

steunen.

 

- Wat met de andere landen dan Israël ?

Er dient te worden gefocust op een aantal sectoren zoals de clustermunitie. Een campagne dient te

worden gestart van desinvestering in de oorlogsindustrie.

De investeringen moeten worden gericht op duurzame producten met gunstige effecten op de

klimaatopwarming.

De rol moet worden nagegaan van de Belgische banken in de ontginning en handel van illegale

grondstoffen voornamelijk in Kongo.

 

Tenslotte meldt men aan de vergadering dat Netwerk Vlaanderen werkt met 8 voltijdse werkkrachten en Intal met 3,5 voltijdse werkkrachten en met 4 à 5 vrijwilligers.

Zij zullen meer en meer banken bevragen over hun investeringsbeleid en de negatieve aspecten ervan publiek maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema
Land

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.