Image
VS trekt zich terug uit Irandeal - Reactie Belgische Coalitie tegen Kernwapens
Illustratie: 'Max Pixel'
VS trekt zich terug uit Irandeal - Reactie Belgische Coalitie tegen Kernwapens
Persbericht
3 minuten

De Coalitie tegen Kernwapens, de Belgische tak van Nobelprijswinnaar ICAN, betreurt en veroordeelt de Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit het nucleaire akkoord met Iran. Europese lidstaten kunnen en moeten een plan B ontwikkelen om Iran in het huidige akkoord te houden.

De beslissing  van president Trump is onverantwoord en verhoogt het risico op een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten. Het is een roekeloze aanval op het multilateralisme en de mondiale diplomatie. De Amerikaanse beslissing staat bovendien los van de realiteit, waarin het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) tien rapporten op rij bevestigde dat Iran zich aan het nucleaire akkoord uit 2015 houdt. Dit akkoord, het JCPOA, stelde een verregaand en rigoureus inspectieregime in dat ervoor zorgde dat Iran de komende jaren geen kernwapens kan verwerven.

Door het akkoord op te blazen, verhoogt president Trump paradoxaal genoeg de kans dat Iran de komende jaren wél een kernwapen kan ontwikkelen. Dit dreigt een regionale kernwapenwedloop in gang te zetten, terwijl het de kansen op een nucleair akkoord met Noord-Korea negatief beïnvloedt.

De Amerikaanse beslissing leidt er in het slechtste geval ook toe dat Iran zich terugtrekt uit het Non-Proliferatieakkoord (NPV) uit 1970, de hoeksteen van het mondiale ontwapenings- en non-proliferatieregime. Het NPV staat al langer onder enorme druk door het gebrek aan ontwapening van de kernwapenstaten. De volgende NPV-herzieningsconferentie, in 2020, dient zich aan als een “make or break” moment. Ook hier speelt Trump met vuur: de nieuwe Amerikaanse kernwapendoctrine, die in februari 2018 werd gepubliceerd, gaat lijnrecht in tegen het NPV.

Het is echter nog niet te laat om het nucleaire akkoord te redden. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens verwelkomt in dit verband de reactie van Europees Hoge Buitenlandvertegenwoordiger Mogherini. Europese lidstaten kunnen en moeten echter een stap verder gaan en een plan B ontwikkelen om Iran in het akkoord te houden.

Dergelijk plan kan een aantal concrete economische korte- en middellangetermijnmaatregelen bevatten, in ruil voor blijvende Iraanse naleving van het nucleaire akkoord. Op die manier kan vermeden worden dat de “hardliners” in Iran de bovenhand halen op de Iraanse president Rouhani, die in het akkoord wil blijven.

De Belgische Coalitie roept verder alle kernwapenstaten en hun bondgenoten, inclusief België, op om dringend verdere concrete stappen te zetten richting kernwapenvrije wereld. Dit kan onder meer via ondertekening van het nieuwe VN-kernwapenverbod (2017), dat een concrete “roadmap” biedt richting kernwapenvrije wereld.

De Coalitie tegen Kernwapens is een platform van bewegingen die streven naar een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld. Kernleden zijn Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, Activisme_be, Agir Pour La Paix, Artsen Voor Vrede, CNAPD, Climaxi, Greenpeace Belgium, Links Ecologisch Forum, Masereelfonds, Mouvement Chrétien Pour la Paix, VRAK en Intal. 


Iets fouts of onduidelijks gezien op deze pagina? Laat het ons weten!

Thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.